• Start din erhvervsuddannelse i august på Roskilde Tekniske Skole - erhvervsuddannelser (eud), eux-uddannelser (erhvervsfaglig studentereksamen) og htx - teknisk gymnasium med 11 spændende studieretninger
  • Start din erhvervsuddannelse i august på Roskilde Tekniske Skole - erhvervsuddannelser (eud), eux-uddannelser (erhvervsfaglig studentereksamen) og htx - teknisk gymnasium med 11 spændende studieretninger
   • Eud 1
   • Eud 2
   • Eud 3
   • Eud 4
   • Eud 5

   Eud

   Erhvervsuddannelser for dig, der vil være faglært og have svendebrev

   Hvad er eud?

   En erhvervsuddannelse (eud) er en praktisk uddannelse, der veksler mellem undervisning på skole og praktikperioder i en virksomhed. På Roskilde Tekniske Skole tilbyder vi bygge- og anlægsuddannelser, grønne uddannelser, medieuddannelser og uddannelser inden for bil, metal, vvs og el.

   Vi starter hold i august, oktober, januar og april - se startdatoer på de enkelte uddannelser.

    46 300 400

    Oversigt over vejledere

   Du er altid velkommen til at ringe til en vejleder, hvis du har spørgsmål, som du ikke kan få besvaret her på hjemmesiden.

   Start grundforløb 1
   - direkte fra 9./10. klasse

    6./8. august
    januar 2019

   Start grundforløb 2

    6./8.august
    22. oktober
    januar 2019
    april 2019

   Hvad siger eleverne 

   Hvad laver man på grundforløb 1? Hør elever og undervisere fra et af vores grundforløb 1 fortælle.
   (Video: Roskilde Tekniske Skole)
   På et grundforløb 1 har elever bygget biler om til folkeracere og er derigennem blevet introduceret til en række uddannelser i fagretningen.
   (Video: Roskilde Tekniske Skole)

   Vælg din erhvervsuddannelse

   Optagelse og adgangskrav

   Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse?

   Hvis du kommer direkte fra 9. eller 10. klasse (eller afsluttede for mindre end et år siden), skal du starte på grundforløb 1 (og derefter fortsætte på grundforløb 2).

   Ansøgning og optagelse

    Vejledning til ansøgning på optagelse.dk

   Kontakt os, hvis du har brug for yderligere hjælp til at udfylde din ansøgning.

   Bemærk, optagelsesbrev sendes digitalt til din e-Boks.
    Læs om digital post og e-Boks

   Adgangskrav

   Du skal søge senest 1. marts og opfylde disse adgangskrav:

   • Du skal mindst have 02 i gennemsnit i både dansk (skriftlig og mundtlig) og matematik (skriftlig) ved folkeskolens 9.- eller 10.-klasseprøve eller tilsvarende prøve
   • Du skal være vurderet uddannelsesparat af Ungdommens Uddannelsesvejledning

   Eud10

   Går du i 9. klasse, og er du i tvivl om, hvilken fagretning eller uddannelse du skal vælge, eller ønsker du at forbedre dine karakterer?
    Overvej Eud10

   Er du under 25 år?

   Hvis du er under 25 år, og det er mere end 1 år siden, du blev færdig med 9. eller 10. klasse, skal du starte på grundforløb 2.

   Ansøgning og optagelse

    Vejledning til ansøgning på optagelse.dk

   Kontakt os, hvis du har brug for yderligere hjælp til at udfylde din ansøgning.

   Bemærk, optagelsesbrev sendes digitalt til din e-Boks.
    Læs om digital post og e-Boks

   Adgangskrav

   Du skal opfylde disse adgangskrav:

   • Du skal mindst have 02 i gennemsnit i både dansk (skriftlig og mundtlig) og matematik (skriftlig) ved folkeskolens 9.- eller 10.-klasseprøve eller tilsvarende prøve (karakteren 02 på 7-trins-skalaen svarer til karakteren 6 på den tidligere 13-skala)

   Udvidet adgang til grundforløb 1

   Som forsøg er målgruppen for grundforløb 1 udvidet i skoleåret 2018-19. Det betyder, at hvis du blev færdig med grundskolen i 2016 eller 2017, har du mulighed for at søge om opstart på grundforløb 1 i august 2018, hvis du lever op til disse kriterier:

   • Du kan have modtaget undervisning på en produktionsskole af mindst ét års varighed (rettet mod en erhvervsuddannelse)
   • Du kan have gennemført ét år af en gymnasial uddannelse
   • Du skal have mindst karakteren 02 i dansk og matematik fra grundskolens afgangsprøve
   • Du må ikke tidligere have været optaget på GF1

   Er du over 25 år?

   Hvis du er over 25 år, skal du starte på erhvervsuddannelse for voksne (euv).

   Din erhvervsuddannelse vil bestå af et målrettet og ofte kortere forløb med udgangspunkt i din erfaring og uddannelse. Når du er startet på din uddannelse, vil du få vurderet dine kompetencer.

   Ansøgning og optagelse

    Vejledning til ansøgning på optagelse.dk

   Kontakt os, hvis du har brug for yderligere hjælp til at udfylde din ansøgning.

   Bemærk, optagelsesbrev sendes digitalt til din e-Boks.
    Læs om digital post og e-Boks

   Adgangskrav

   For at tage en euv skal du opfylde disse adgangskrav:

   • Du skal mindst have 02 i gennemsnit i både dansk (skriftlig og mundtlig) og matematik (skriftlig) ved folkeskolens 9.- eller 10.-klasseprøve eller tilsvarende prøve (karakteren 02 på 7-trins-skalaen svarer til karakteren 6 på den tidligere 13-skala)

    Læs mere om euv på uvm.dk

   Har du en uddannelsesaftale?

   Har du indgået en uddannelsesaftale med en godkendt praktikvirksomhed (og afsluttet folkeskolen), så kontakt skolen:
    46 300 400

   Er virksomheden ikke godkendt som praktikvirksomhed?

   Kontakt en af vores virksomhedskonsulenter - de kan hjælpe.

   Opfylder du ikke kravene?

   Optagelsesprøve

   Opfylder du ikke kravene, kan du tilmelde dig alligevel. Du vil derefter blive indkaldt til optagelsesprøve og samtale på skolen.

    Se aktuelle datoer i skolens kalender
    Regler for optagelsesprøver

   Har du brug for at forbedre dine karakterer?

    Overvej forløbet Klar til eud

   Adgangsbegrænsning: kvoter

   På enkelte uddannelser er der i 2018 adgangsbegrænsning i form af kvoter:

   Hvad betyder det?

   Har du en uddannelsesaftale med en godkendt praktikvirksomhed, er du sikret optagelse på grundforløb 2. Har du ikke det, kan du søge en kvoteplads. Antallet af kvotepladser varierer fra uddannelse til uddannelse. Bemærk, web-integrator-uddannelsen er skolebaseret, så du skal have en kvoteplads for at blive optaget.

   Klik ind på uddannelsen og læs mere - eller ring til en vejleder på:
    46 300 400

   Adgangsbegrænsning: krav om praktikplads

   På enkelte uddannelser er der i 2018 adgangsbegrænsning i form af praktikpladskrav:

   Hvad betyder det?

   Du skal have indgået en uddannelsesaftale med en godkendt praktikvirksomhed, inden du kan starte på grundforløb 2 på uddannelsen.

   Klik ind på uddannelsen og læs mere - eller ring til en vejleder på:
    46 300 400

    

   Opbygning af uddannelsen

   • Grundforløb 1

    Grundforløb 1

    For dig, som kommer direkte fra 9. eller 10. klasse

    Grundforløb 1 varer 20 uger, svarende til ½ år.

    Inden du starter, skal du vælge mellem hovedområderne ’Fødevarer, jordbrug og oplevelser’ eller ’Teknologi, byggeri og transport’. Derefter skal du vælge en fagretning.

    I fagretningen på grundforløb 1 møder du en række uddannelser inden for et arbejdsområde. Gennem forskellige projektforløb introduceres du til uddannelserne og branchen. Du får prøvet forskellige arbejdsmetoder, lærer om arbejdspladskultur og iværksætteri og bliver rustet til dit endelige valg af uddannelse.

     Se adgangskrav

    Efter grundforløb 1 skal du fortsætte på grundforløb 2.

   • Grundforløb 2

    Grundforløb 2

    For dig, som har gennemført grundforløb 1
    - og for dig, som afsluttede 9. eller 10. klasse for mere end 1 år siden

    Grundforløb 2 varer 20 uger, svarende til ½ år.

    Inden du starter, skal du have valgt, hvilken uddannelse du vil tage. Er du i tvivl, kan du få hjælp på dit lokale UU-center eller via www.ug.dk/evejledning. Du er naturligvis også velkommen til at kontakte en vejleder på Roskilde Tekniske Skole.

    Grundforløb 2 er starten på din egentlige uddannelse. Her arbejder du både teoretisk og praktisk med emner og projekter, som peger mod målene i uddannelsen. Grundforløb 2 afsluttes med en prøve for at sikre, at du er klar til at fortsætte på uddannelsens hovedforløb.

     Se adgangskrav

   • Hovedforløb

    Hovedforløb

    For dig, som har bestået grundforløb 2

    Hovedforløbets varighed afhænger af dit uddannelsesvalg.

    På de fleste af vores uddannelser veksler hovedforløbet mellem perioder på skolen og perioder i en virksomhed, som du har en uddannelsesaftale med. Enkelte af vores uddannelser er dog skolebaserede og foregår kun på skolen.

    På hovedforløbet arbejder du videre mod uddannelsens mål og bliver mere rutineret i at løse opgaverne på uddannelsen. Du får også mulighed for at specialisere dig inden for det område, hvor du har talent, og hvor din interesse ligger.

    Hovedforløbet afsluttes med en svendeprøve eller en fagprøve.

   Aktuelt

   Følg skolens sociale liv:


   Download

   Vælg grundforløb 1

   - fagretninger for dig, der kommer direkte fra 9. eller 10. klasse

   Det detaljerede håndværk

   Det detaljerede håndværk

   Start i august - Roskilde
   Drømmer du om en fremtid fyldt med nytænkning af arkitektur, design og håndværk?

   Det digitale design

   Det digitale design

   Start i august - Roskilde og Kalundborg
   Drømmer du om at arbejde med den digitale verden, teknisk og designmæssigt? 

   Det levende byggeri

   Det levende byggeri

   Start i august - Roskilde
   Drømmer du om en fremtid fyldt med håndværk, teknologi og kreativitet?

   Dyr og landbrug

   Dyr og landbrug

   Start i august - Roskilde og Høng
   Drømmer du om en fremtid fyldt med dyr, planter og teknologi?

   Gartner, natur og landbrug

   Gartner, natur og landbrug

   Start i august - Høng
   Drømmer du om en fremtid fyldt med natur, dyr og grønne områder? 

   Landbrug

   Landbrug

   Start i august - Roskilde og Høng
   Drømmer du om en fremtid inden for landbruget med fokus på dyr og planteavl - måske selvstændig landmand?

   Mad, ernæring, gartner og oplevelser

   Mad, ernæring, gartner og oplevelser

   Start i august - Fårevejle
   Drømmer du om en fremtid fyldt med mad, sundhed og bæredygtighed? Dette grundforløb udbydes i samarbejde med EUC Nordvestsjælland.

   Metal og mekanik

   Metal og mekanik

   Start i august - Roskilde
   Drømmer du om en fremtid fyldt med mekanik, metal og store maskiner?

   Natur, planter og anlæg

   Natur, planter og anlæg

   Start i august - Roskilde, Ringsted og Skibby
   Drømmer du om en fremtid fyldt med frisk luft og højt til loftet – og kan du lide at bruge dine hænder?

   Teknik, energi, styring og it

   Teknik, energi, styring og it

   Start i august - Roskilde
   Drømmer du om en fremtid fyldt med teknik, teknologi eller elektriske installationer? 

   Urban Gardening & Cooking

   Urban Gardening & Cooking

   Start i august - Valby
   Drømmer du om en fremtid fyldt med gastronomi, økologiske grøntsager, planter og grønne anlæg?

   Anlæg, dyr og landbrug

   Anlæg, dyr og landbrug

   Start i januar - Roskilde
   Drømmer du om en fremtid fyldt med dyr, planter, anlæg og masser af frisk luft? 

   Fremtidens håndværker

   Fremtidens håndværker

   Start i januar - Roskilde
   Drømmer du om en fremtid fyldt med grønne anlæg, byggeri, it, metal eller mekanik?

   ROSKILDE TEKNISKE SKOLE

    Til forsiden

    

   Roskilde Tekniske Skole
   (postadresse og administration)
   Postboks 132, Pulsen 10
   4000 Roskilde

    46 300 400
    Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
    Fredag kl. 8.00-14.00

   Bemærk, 2. juli til 27. juli:
    Mandag-fredag kl. 8.00-12.00

    rts@rts.dk
    Find medarbejder

   CVR-nr. 44053128
   EAN-nr. 5798000556874