• For Virksomheder 1
  • For Virksomheder 2
  • For Virksomheder 3

For virksomheder

Uanset om du mangler en elev til din virksomhed, eller du ønsker kompetenceudvikling og kurser, er Roskilde Tekniske Skole klar til at hjælpe dig og din virksomhed.
 

46 300 400

 Oversigt over virksomhedskonsulenter

Du er altid velkommen til at ringe til en virksomhedskonsulent, hvis du har spørgsmål, som du ikke kan få besvaret her på hjemmesiden.

 

Kurser og efteruddannelse

Roskilde Tekniske Skole tilbyder masser af muligheder for virksomheden, som ønsker kompetente medarbejdere uanset om det handler om ”de hårde” faglige kompetencer eller ”de bløde kurser”, som klæder medarbejderen bedre på til at udvikle sig i hverdagen og skabe et bedre og mere professionelt arbejdsklima i virksomheden.

Roskilde Tekniske Skoles medarbejdere hjælper gerne virksomheder med kompetenceafklaring og med at skræddersy en kursuspakke, så den passer netop til det behov, som findes i din virksomhed.

 Se kurser og efteruddannelse

Kvalitet

Kvalitet af undervisning og andre indsatser udvikles løbende i samspil mellem skolens medarbejdere, elever og samarbejdspartnere. Skolen gennemfører løbende målinger af elevers og kursisters trivsel samt tilfredshed med og udbytte af undervisningen, ligesom der gennemføres målinger af virksomheders tilfredshed med elevernes niveau og samarbejde med skolen. 

 Kvalitet på Roskilde Tekniske Skole

Få en elev/lærling

Virksomhederne har en meget vigtig rolle i et erhvervsuddannelsesforløb. De fungerer som praktikværter for eleverne og bibringer derved eleverne en meget stor andel af deres kompetencer. Virksomhederne spiller også en helt central rolle i det faglige selvstyre i princippet om vekseluddannelse, der fordrer et meget tæt samarbejde mellem virksomhederne og skolen om hver enkelt elev.

1. Bliv godkendt som praktikvirksomhed

Før I kan ansætte en elev, skal I godkendes til den uddannelse, som eleven skal uddannes inden for. Det er uddannelsens faglige udvalg, der står for godkendelsen.

I kan ansøge om godkendelse via link direkte fra praktikpladsen.dk - eller I kan klikke ind nedenfor, hvor vi har samlet links til hjemmesider med information og ansøgningsskemaer for uddannelserne på Roskilde Tekniske Skole:

 Vores virksomhedskonsulenter kan hjælpe dig

2. Find en elev/lærling

Vores virksomhedskonsulenter kan hjælpe jer med at finde den rette elev til jeres virksomhed. Vi har stort kendskab til eleverne på skolen og kan ud fra jeres kriterier og ønsker finde den elev, der kan være den rette for jer. I bestemmer naturligvis selv, hvem I ansætter.

 Kontakt en virksomhedskonsulent

I kan også benytte Praktikpladsen.dk, som er Undervisningsministeriets gratis elektroniske mødested for elever og virksomheder inden for erhvervsuddannelserne. Her kan du finde elever, der søger praktikplads - eller selv lægge et stillingsopslag op gratis. 

 www.praktikpladsen.dk

3. Indgå en uddannelsesaftale

Hvis I ønsker en elev i jeres virksomhed, skal I indgå en uddannelsesaftale. Uddannelsesaftaler kan indgås for kortere eller længere varighed og er en aftale mellem virksomhed, skole og elev om elevens uddannelsesforløb.

Der findes forskellige typer uddannelsesaftaler:

  • Den almindelige uddannelsesaftale
  • Den almindelige kombinationsaftale
  • Ny mesterlære
  • Den korte uddannelsesaftale
  • Restaftale

 Vores virksomhedskonsulenter kan hjælpe dig

 Uddannelsesaftaler på uvm.dk - her finder du information, blanketter m.m.

4. Hvad skal eleven lære?

For at sikre, at eleven lærer det han/hun skal, mens han/hun er elev i jeres virksomhed, er der opstillet en række praktikmål for de forskellige uddannelser. Klik ind og læs mere:

 

 Har du spørgsmål til praktikmålene? Spørg vores virksomhedskonsulenter

Få mere at vide om trepartsaftalen

Hvad betyder trepartsaftalen om flere faglærte for din virksomhed (folder fra Dansk Arbejdsgiverforening)

Praktik i Udlandet (PIU)

PIU-ordningen har siden 1992 gjort det muligt for elever på erhvervsuddannelserne at tage en del af eller hele deres praktik i udlandet. Udenlandske praktikophold kan foregå i hele verden, og det er muligt at få økonomisk tilskud til opholdet gennem Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB).  

Få mere at vide om fordele, regler og økonomi

 Informationsfolder til arbejdsgivere (pdf, ufm.dk)
 Information for employers (booklet) (pdf, ufm.dk)
 Information om praktik i udlandet (ufm.dk)

Information til elever 

 Praktik i udlandet
 Informationsfolder til elever (ufm.dk)

FILM: Information til arbejdsgivere om Praktik i Udlandet

Vi kan hjælpe dig

Virksomhedskonsulenterne på Roskilde Tekniske Skole hjælper gerne med de praktiske detaljer omkring indgåelse af en uddannelsesaftale, så kontakt os, hvis du overvejer at indgå en uddannelsesaftale.

Anne Samuelsen
Anne Samuelsen
Afdelingsleder, praktikcentret
Virksomhedskonsulent - digital media, mediegrafiker og teknisk designer
 22686759
 aos@rts.dk
Bo Hemmingsen
Bo Hemmingsen
Virksomhedskonsulent - vejgodstransport
  21 754 654
 bh@amujuul.dk
Carl-Otto Nielsen
Carl-Otto Nielsen
Virksomhedskonsulent - beslagsmed, industritekniker, personvognsmekaniker, smed, vvs-energi
 23 321 322
 caon@rts.dk
Dorte Ohlsson
Dorte Ohlsson
Virksomhedskonsulent - bygningsmaler, data og kommunikation, elektriker og ejendomsservicetekniker
 22 686 777
 dohl@rts.dk
Helle Topp Nielsen
Helle Topp Nielsen
Virksomhedskonsulent - maskinsnedker, murer, snedker, tagdækker og tømrer
 30 173 871
 htn@rts.dk
Jonas Brændgaard Nielsen
Jonas Brændgaard Nielsen
Virksomhedskonsulent - dyrepasser, gartner og landbrug
 24 298 860
 jbn@rts.dk
Julie Thostrup Vesterlyng
Julie Thostrup Vesterlyng
Virksomhedskonsulent - anlægsgartner, anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger samt greenkeeper
 30 180 140
 jtv@rts.dk

ROSKILDE TEKNISKE SKOLE

 Til forsiden

 

Roskilde Tekniske Skole
(postadresse og administration)
Postboks 132, Pulsen 10
4000 Roskilde

 46 300 400
 Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
 Fredag kl. 8.00-14.00

 rts@rts.dk
 Find medarbejder

CVR-nr. 44053128
EAN-nr. 5798000556874