Hør om uddannelser, se og køb elevarbejder m.m. // JULEMARKED 1. december

 • Eux 1
 • Eux 2
 • Eux 3
 • Eux 4
 • Eux 5

Eux

Erhvervsfaglig studentereksamen er for dig, der vil have erhvervsuddannelse og studenterhue

Hvad er eux?

Med en eux får du en erhvervsfaglig studentereksamen oven i din erhvervsuddannelse. Erhvervsuddannelsen giver dig en praktisk uddannelse, mens den erhvervsfaglige studentereksamen giver dig gymnasiefag og dermed flere og bedre muligheder for at læse videre. Uddannelsen veksler mellem undervisning på skole og perioder på dit praktiksted.

På Roskilde Tekniske Skole tilbyder vi eux inden for bygge- og anlægsuddannelser, grønne uddannelser og på uddannelser inden for bil, metal, vvs og el.

 46 300 400

 Oversigt over vejledere

Du er altid velkommen til at ringe til en vejleder, hvis du har spørgsmål, som du ikke kan få besvaret her på hjemmesiden.

Start grundforløb 1
- direkte fra 9./10. klasse

 5. og 7. august

Start grundforløb 2

 14. og 16. januar

Hvad siger eleverne

Hvordan er det at starte på eux?

Hør Hans fortælle.
(Video: Roskilde Tekniske Skole)

Fra landbrug med eux til dyrlæge

Marie læser til dyrlæge på Københavns Universitet. Inden da læste hun eux på Landbrugsskolen Sjælland, som er en del af Roskilde Tekniske Skole.
(Video: Roskilde Tekniske Skole)
 

Vælg din eux-uddannelse

Optagelse og adgangskrav

Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse?

Hvis du kommer direkte fra 9. eller 10. klasse (eller afsluttede for mindre end et år siden), skal du starte på grundforløb 1 (og derefter fortsætte på grundforløb 2).

Ansøgning og optagelse

 Vejledning til ansøgning på optagelse.dk

Kontakt os, hvis du har brug for yderligere hjælp til at udfylde din ansøgning.

Bemærk, optagelsesbrev sendes digitalt til din e-Boks.
 Læs om digital post og e-Boks

Adgangskrav

Du skal søge senest 1. marts og opfylde disse adgangskrav:

 • Du skal have bestået folkeskolens 9.- eller 10.-klasseprøve med mindst 02 i gennemsnit i både dansk (skriftlig og mundtlig) og matematik (skriftlig) - eller tilsvarende prøve.
 • Du skal være vurderet uddannelsesparat af Ungdommens Uddannelsesvejledning

Eud10

Går du i 9. klasse, og er du i tvivl om, hvilken fagretning eller uddannelse du skal vælge, eller ønsker du at forbedre dine karakterer?
 Overvej Eud10

Mere end et år efter folkeskolen?

Hvis du afsluttede 9. eller 10. klasse for mere end et år siden, skal du starte direkte på grundforløb 2.

Ansøgning og optagelse

 Vejledning til ansøgning på optagelse.dk

Kontakt os, hvis du har brug for yderligere hjælp til at udfylde din ansøgning.

Bemærk, optagelsesbrev sendes digitalt til din e-Boks.
 Læs om digital post og e-Boks

Adgangskrav

Du skal opfylde disse adgangskrav:

 • Du skal have bestået folkeskolens 9.- eller 10.-klasseprøve med mindst 02 i gennemsnit i både dansk (skriftlig og mundtlig) og matematik (skriftlig) - eller tilsvarende prøve (2 på 7-trins-skalaen svarer til 6 på den tidligere 13-skala)
 • Starter du direkte på grundforløb 2, skal du tage gymnasiefagene (dansk, engelsk og samfundsfag på C-niveau), inden du starter (fx på forløbet Klar til eux). Du kan evt. få merit for dem, hvis du fx har et afbrudt gymnasialt forløb.

Overvejer du at tage uddannelsen som eux, anbefaler vi, at du kontakter en vejleder, så vi sammen er sikre på, at du har forudsætningerne for at gennemføre uddannelsen.

Udvidet adgang til grundforløb 1

Som forsøg er målgruppen for grundforløb 1 udvidet. Du kan dermed påbegynde i august senest to år efter du afsluttede grundskolen. Blev du færdig i 2017 eller 2018, har du mulighed for at søge om opstart på grundforløb 1 i januar og august 2019, hvis du lever op til disse kriterier:

 • Du kan have modtaget undervisning på en produktionsskole af mindst ét års varighed (rettet mod en erhvervsuddannelse)
 • Du kan have gennemført ét år af en gymnasial uddannelse
 • Du skal have mindst karakteren 02 i dansk og matematik fra grundskolens afgangsprøve
 • Du må ikke tidligere have været optaget på GF1

Opfylder du ikke kravene?

Optagelsesprøve

Opfylder du ikke kravene, kan du tilmelde dig alligevel. Du vil derefter blive indkaldt til optagelsesprøve og samtale på skolen.

 Læs mere og se aktuelle datoer i skolens kalender
 Regler for optagelsesprøver

Har du brug for at forbedre dine karakterer?

 Overvej forløbet Klar til eux

Har du en uddannelsesaftale?

Har du indgået en uddannelsesaftale med en godkendt praktikvirksomhed (og afsluttet folkeskolen), så kontakt skolen:
 46 300 400

Er virksomheden ikke godkendt som praktikvirksomhed?

Kontakt en af vores virksomhedskonsulenter - de kan hjælpe.

Adgangsbegrænsning på grundforløb 2

På enkelte uddannelser er der adgangsbegrænsning på grundforløb 2 i form af kvoter:

Hvad betyder det?

Har du uddannelsesaftale med en godkendt praktikvirksomhed, er du sikret optagelse på grundforløb 2.

Har du ikke en uddannelsesaftale, kan du søge en kvoteplads. Antallet af kvotepladser varierer fra uddannelse til uddannelse.

Klik ind på uddannelsen og læs mere - eller ring til en vejleder på:
 46 300 400

Opbygning af uddannelsen

 • Grundforløb 1

  Grundforløb 1

  For dig, som kommer direkte fra 9. eller 10. klasse

  Grundforløb 1 varer 20 uger, svarende til ½ år - ligesom på erhvervsuddannelserne (eud).

  Inden du starter, skal du vælge mellem hovedområderne ’Fødevarer, jordbrug og oplevelser’ eller ’Teknologi, byggeri og transport’. Derefter skal du vælge en fagretning med mulighed for eux.

  I fagretningen på grundforløb 1 møder du en række uddannelser inden for et arbejdsområde. Gennem forskellige projektforløb introduceres du til uddannelserne og branchen. Du lærer om arbejdspladskultur og iværksætteri, får prøvet forskellige arbejdsmetoder og bliver rustet til dit endelige valg af uddannelse.

  På eux har du også gymnasiefag. På grundforløb 1 er det de tre grundfag dansk, engelsk og samfundsfag på C-niveau.

  Efter grundforløb 1 skal du fortsætte på grundforløb 2.

 • Grundforløb 2

  Grundforløb 2

  For dig, som har gennemført grundforløb 1
  - OG for dig, som afsluttede 9. eller 10. klasse for mere end 1 år siden

  Grundforløb 2 varer 20 uger, svarende til ½ år - ligesom på erhvervsuddannelserne (eud).

  Inden du starter, skal du beslutte dig for en eux-uddannelse. Er du i tvivl, kan du få hjælp på dit lokale UU-center eller via www.ug.dk/evejledning. Du er naturligvis også velkommen til at kontakte en vejleder på Roskilde Tekniske Skole.

  Grundforløb 2 er starten på din egentlige uddannelse. Her arbejder du både teoretisk og praktisk med emner og projekter, som peger mod målene i uddannelsen.

  På grundforløb 2 har alle eux-elever tre gymnasiefag. Fagene afhænger af den valgte uddannelse - se mere på de enkelte uddannelser.

  Bemærk, hvis du starter direkte på grundforløb 2, skal du tage gymnasiefagene (dansk, engelsk og samfundsfag på C-niveau), inden du starter (fx på forløbet Klar til eux). Du kan evt. få merit for dem, hvis du fx har et afbrudt gymnasialt forløb.

  Grundforløb 2 afsluttes med en prøve for at sikre, at du er klar til at fortsætte på uddannelsens hovedforløb.

 • Hovedforløb

  Hovedforløb

  For dig, som har bestået grundforløb 2

  Hovedforløbets varighed afhænger af dit uddannelsesvalg.

  På vores eux-uddannelser veksler hovedforløbet mellem skoleperioder (gymnasiefag og erhvervsuddannelse) og perioder i en virksomhed, som du har en uddannelsesaftale med.

  På hovedforløbet arbejder du videre mod uddannelsens mål og bliver mere rutineret i at løse opgaverne på uddannelsen og vælger dit speciale.

  Du fortsætter med gymnasiefagene, som varierer alt efter dit valg af uddannelse - se mere på de enkelte uddannelser.

  I løbet af din eux-uddannelse opnår du:

  • dansk på A-niveau
  • engelsk og matematik på B-niveau
  • samfundsfag på C-niveau
  • yderligere et antal fag på A-, B- eller C-niveau (fx i form af løft af fag), heraf mindst to fag på mindst B-niveau

  Hovedforløbet afsluttes med en større skriftlig opgave og dit eux-eksamensprojekt.

Aktuelt

Følg skolens sociale liv:


Download

Hvad siger eleverne

Hvorfor vælge eux?

Hør Andreas fortælle, hvorfor han har valgt at starte på eux-grundforløb.
(Video: Roskilde Tekniske Skole)

Vælg grundforløb 1

- fagretninger for dig, der kommer direkte fra 9. eller 10. klasse

Det detaljerede håndværk

Det detaljerede håndværk

Start i august - Roskilde
Drømmer du om en fremtid fyldt med nytænkning af arkitektur, design og håndværk?

Det digitale design

Det digitale design

Start i august - Roskilde og Kalundborg
Drømmer du om at arbejde med den digitale verden, teknisk og designmæssigt? 

Det levende byggeri

Det levende byggeri

Start i august - Roskilde
Drømmer du om en fremtid fyldt med håndværk, teknologi og kreativitet?

Dyr og landbrug

Dyr og landbrug

Start i august - Roskilde og Høng
Drømmer du om en fremtid fyldt med dyr, planter og teknologi?

Gartner, natur og landbrug

Gartner, natur og landbrug

Start i august - Høng
Drømmer du om en fremtid fyldt med natur, dyr og grønne områder? 

Landbrug

Landbrug

Start i august - Roskilde og Høng
Drømmer du om en fremtid inden for landbruget med fokus på dyr og planteavl - måske selvstændig landmand?

Mad, ernæring, gartner og oplevelser

Mad, ernæring, gartner og oplevelser

Start i august - Fårevejle
Drømmer du om en fremtid fyldt med mad, sundhed og bæredygtighed? Dette grundforløb udbydes i samarbejde med EUC Nordvestsjælland.

Metal og mekanik

Metal og mekanik

Start i august - Roskilde
Drømmer du om en fremtid fyldt med mekanik, metal og store maskiner?

Natur, planter og anlæg

Natur, planter og anlæg

Start i august - Roskilde, Ringsted og Skibby
Drømmer du om en fremtid fyldt med frisk luft og højt til loftet – og kan du lide at bruge dine hænder?

Teknik, energi, styring og it

Teknik, energi, styring og it

Start i august - Roskilde
Drømmer du om en fremtid fyldt med teknik, teknologi eller elektriske installationer? 

Urban Gardening & Cooking

Urban Gardening & Cooking

Start i august - Valby
Drømmer du om en fremtid fyldt med gastronomi, økologiske grøntsager, planter og grønne anlæg?

Anlæg, dyr og landbrug

Anlæg, dyr og landbrug

Start i januar - Roskilde
Drømmer du om en fremtid fyldt med dyr, planter, anlæg og masser af frisk luft? 

Fremtidens håndværker

Fremtidens håndværker

Start i januar - Roskilde
Drømmer du om en fremtid fyldt med grønne anlæg, byggeri, it, metal eller mekanik?

ROSKILDE TEKNISKE SKOLE

 Til forsiden

 

Roskilde Tekniske Skole
(postadresse og administration)
Postboks 132, Pulsen 10
4000 Roskilde

 46 300 400
 Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
 Fredag kl. 8.00-14.00

 rts@rts.dk
 Find medarbejder

CVR-nr. 44053128
EAN-nr. 5798000556874