Oplev uddannelserne på 7 adresser i Roskilde og Høng // ÅBENT HUS 26. januar

Nøgletal

Skolen følger nøje udviklingen i nøgletal og følger op, så der fortsat er fokus på kvalitetsforbedringer.

 Se nøgletal i Datavarehuset

 Nøgletallene til gennemsigtighed og åbenhed - uvm.dk 


Erhvervsuddannelser (eud/eux)

Fuldførelse

Fuldførelsesprocent og gennemsnitlig fuldførelsestid samt fuldførelsesfrekvens:

 Studietid og fuldførelsesprocent 

Frafald

Frafald på grundforløbets 1. og 2. del samt på hovedforløbet:

 Frafald på grundforløb, hovedforløb samt overgange mellem forløb

Overgang til uddannelse

Overgang til uddannelse 6 mdr. efter fuldført erhvervsfagligt grundforløb fordelt på til-uddannelse:

  6 mdrs. overgang til uddannelse i procent

Bemærk, linket ovenfor viser som udgangspunkt kategorien "Grundforløb - bil, fly og anden transport". For at se de andre uddannelser skal du klikke i dropdown-menuen "Fra uddannelse" øverst på siden og klikke "Vis rapport".

Overgang til beskæftigelse

Beskæftigelsesprocent for nyuddannede fra erhvervsfaglige uddannelser (0-1 år siden dimission):

 Beskæftigelsesprocent

 

De 4 klare mål - nøgletal

Mål 1: "Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse"

 Statistik - mål 1

Mål 2: "Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse"

 Statistik - mål 2

Mål 3: "Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan"

  • Andelen af de dygtigste elever skal øges år for år
  • Den høje beskæftigelse for nyuddannede skal opretholdes

 Statistik - mål 3

Mål 4: "Tilliden til og trivslen på erhvervsskolerne skal styrkes"

 Statistik - mål 4

 


Gymnasiale uddannelser (htx)

Fuldførelse

Fuldførelsesprocent og gennemsnitlig fuldførelsestid (studietid) for de elever, der fuldfører:

 Studietid og fuldførelsesprocent 

Overgang til uddannelse

Overgang til uddannelse 27 mdr. efter fuldført gymnasial uddannelse fordelt på til-uddannelse:

 27 mdrs. overgang til uddannelse i procent 

 

Karakterer

Gymnasiekarakterer - gennemsnitskarakterer fordelt på gymnasial uddannelse, fag og evalueringsform:

 Gymnasiekarakterer for fagniveau for studenterne 

Bemærk, linket ovenfor viser som udgangspunkt fagniveau A. For at se karakterer for fag med niveau B eller C, skal du klikke i dropdown-menuen "Fagniveau" øverst på siden og klikke "Vis rapport".

 


Arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU)

Beståelsesprocenter og gennemførelsesprocenter 

 Beståelsesprocenter og gennemførelsesprocenter 2017 

 

 

Udskriv

Kontakt

Har du spørgsmål til kvalitetsarbejdet på Roskilde Tekniske Skole?

Lea Bergstedt
Lea Bergstedt
Kvalitetschef
 22686781
 lbe@rts.dk

 

ROSKILDE TEKNISKE SKOLE

 Til forsiden

 

Roskilde Tekniske Skole
(postadresse og administration)
Postboks 132, Pulsen 10
4000 Roskilde

 46 300 400
 Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
 Fredag kl. 8.00-14.00

 rts@rts.dk
 Find medarbejder

CVR-nr. 44053128
EAN-nr. 5798000556874