Uddannelsesudvalg

 

Hver uddannelse på Roskilde Tekniske Skole har et uddannelsesudvalg.

 

Skolen beslutter sammensætningen af udvalgene og beder de faglige udvalg finde personer til udvalgene. Uddannelsesudvalgene skal være paritetisk sammensat af repræsentanter for arbejdsmarkedets parter. Ved uddannelsesudvalgsmøderne deltager typisk uddannelseschefen eller uddannelseslederen og elevrepræsentanter m.fl. fra skolen.

 

Uddannelsesudvalget skal i samarbejde med skolen fastlægge undervisningens nærmere indhold.

 

Udvalgets opgaver er i følge loven at:

 

- hjælpe skolen med at fremskaffe praktikpladser
- komme med indstilling til valgfag af lokal betydning
- følge behovet for fornyelse af bekendtgørelserne
- komme med forslag til ændringer
- medvirke ved kontakten til virksomhederne

 

Uddannelsesudvalgsmøderne er et gensidigt informationsforum og der diskuteres bl.a.:

 

- elevtilgang
- elevafgang
- eventuelle byggesager
- lærernes / afdelingens fremtid og profil
- afdelingens målsætning

 

Skolen afholder i løbet af året et fællesmøde med alle de lokale uddannelsesudvalg, med deltagelse af skolens bestyrelse, direktion og relevante ledere.

 

Referater, medlemmer og udvalgenes særlige forhold fremgår af afdelingernes hjemmesider.

 

LUU Vilvorde

LUU Landbrugsskolen

LUU BMV

LUU El

LUU Byg

LUU CMK

 

 

Uddannelsesudvalgene arbejder udfra retningslinjerne under Lov om erhvervsuddannelser § 39, §40, §41 ff., og Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelserne § 40, §45 ff.

 

 

 

Uddannelsesudvalg

Referencegruppe (R)
Underudvalg (U)
Selvstændig med koordinering (S)

Fællesudvalg

Smede

R

 

Industritekniker

R

BMV

Auto

R

 

VVS

S

 

Maler

S

 

Snedker

S

 

Maskinsnedker

S

Bygge og anlæg

Tømrer

S

 

Murer

S

 

Landbrug

U

 

Skovbrug

U

 

Anlægsgartner

U

Akademiet

Væksthusgartner

U

 

Produktionsgartner

U

 

Elektriker

S

 

Teknisk designer

S

 

Mediegrafiker

S

 

Digital media

S

 

HTX

R