Elev i virksomheden

 

Ønsker du at få en elev/lærling i din virksomhed, sker det ved indgå uddannelsesaftale med en elev fra skolen.

 

Uddannelsesaftalen kan indgås på flere forskellige måder alt efter om aftalen dækker hele elevens uddannelsestid eller om der er tale om en aftale om kortere varighed.

 

Læs mere om praktikpladser og uddannelsesaftaler på uvm.dk

 

 

elevivirksomhed

 

 

Ny Mesterlære
Der er nu mulighed for at indgå aftale om mesterlære. Inden aftalen indgås bør skolen kontaktes. 

 

Læs mere om Ny Mesterlære på uvm.dk


For at kunne indgå uddannelsesaftale skal virksomheden være godkendt af det faglige udvalg for den pågældende uddannelse. Roskilde Tekniske Skole hjælper gerne med at formidle kontakten.

 

Kontakt os via mail rts@rts.dk eller på telefon 46 300 400. Find din praktikpladskonsulent

 

Uddannelsesaftalen er en aftale mellem virksomhed, skole og elev. Vi hjælper meget gerne med det praktiske, så kontakt os inden aftalen indgås.

 

Du kan kontakte skolen for at få en elev. Du kan også se, om der er elever, som søger praktikplads på www.praktikpladsen.dk, hvor det også er muligt at lægge stillingsopslag op gratis.