FAQ


Hvad er grundforløb, hovedområder, fagretninger og hovedforløb?
Erhvervsuddannelserne består af et grundforløb og et hovedforløb. Grundforløbene foregår på det, som kaldes en fagretning, og de er inddelt i fire hovedområder.

 

På Roskilde Tekniske Skole kan vælge mellem de to hovedområder Teknologi, byggeri og transport og Fødevarer, jordbrug og oplevelser, og herunder mellem 11 fagretninger, der giver dig adgang til vores uddannelser.

 

Det er din alder, der afgør, om du skal starte din erhvervsuddannelse med et grundforløb 1, grundforløb 2 eller et tilpasset forløb. Læs mere på erhvervsuddannelserne

 

Roskilde Tekniske Skole har også et teknisk gymnasium, hvor du kan tage en htx.

 

 

faq

 

 

Hvad betyder vekseluddannelse?
Erhvervsuddannelserne har det til fælles, at uddannelsens forløb veksler mellem skoleophold og praktikperioder, når man har bestået grundforløbet. I praktikperioden deltager du i det daglige arbejde på den virksomhed, hvor du har læreplads. Det er forskelligt fra uddannelse til uddannelse, hvor mange skole- og praktikophold der er.


Jeg vil gerne på et grundforløb hos jer, hvordan melder jeg mig?

Du tilmelder dig via www.optagelse.dk. Læs mere og find vejledning til tilmelding


Har I skolehjem, og kan man bo på skolen?
Ja, vi har skolehjem på adresserne Ledreborg Alle 50, 4000 Roskilde, og Finderupvej 8, 4270 Høng. Du skal opfylde en række kriterier for at blive optaget på skolehjemmet. Ansøg om optagelse på skolehjem


Skal man på skole, eller kan man tage mesterlære?

Der er flere forskellige måder, du kan tage din erhvervsuddannelse på:

Skolevejen - her starter du på Roskilde Tekniske Skole, hvorefter du kommer ud i den virksomhed, hvor du får læreplads.

Praktikvejen - du begynder i den virksomhed, hvor du har fået læreplads, hvorefter du starter på Roskilde Tekniske Skole på førstkomne grundforløb.

Ny Mesterlære minder meget om praktikvejen, men du springer grundforløbet over og er i stedet et år på lærepladsen, hvor lærepladsen har ansvar for, at du opnår de samme kompetencer som på grundforløbet på skolen. Ellers er resten af uddannelsen er magen til de andre veje..

Uanset om du vælger skole- eller praktikvejen, vil din samlede uddannelsestid som hovedregel være det samme.

Hvor kan man blive have- og parkingeniør?
Uddannelsen kan tages på Roskilde Tekniske Skole (Erhvervsakademi Sjælland) i et samarbejde med KU Life. Se mere...