Praktikplads

Da erhvervsuddannelserne for størstedelens vedkommende er vekseluddannelser, hvor du skifter mellem skoleophold og arbejde i en praktikvirksomhed skal alle lave en skriftlig uddannelsesaftale med en praktikvirksomhed om en praktikplads. Der kan godt være rift om praktikpladserne, så det kan godt kræve en del arbejde af dig at skaffe en praktikplads. Der er dog stor forskel alt efter hvilken uddannelse du vælger, for inden for nogle fag er der mangel på elever og inden for andre er der mangel på praktikpladser.

 

Efter grundforløbet på en af vore lange erhvervsuddannelser skal alle have en praktikplads for at kunne fortsætte uddannelsen. Derfor skal du inden grundforløbets afslutning begynde at søge praktikplads.

 

Du kan evt. prøve at finde praktikplads på www.praktikpladsen.dk, som er Undervisningsministeriets mødested for elever og praktiksteder.

 

Praktikvirksomheden skal være godkendt til at kunne deltage i din uddannelse, så kontakt altid skolen i forbindelse med indgåelse af en uddannelsesaftale. Du skal selvfølgelig selv søge praktikplads. Men for de elever, der ikke kan finde en praktikplads, eller som mister deres praktikplads, tilbyder skolen i stedet en praktikplads i skolens praktikcenter, såfremt de lever op til visse kriterier. Opholdet i praktikcentret betyder, at de i stedet for at være i lære i en virksomhed, arbejder i ”virksomheder” på praktikcentret. Eleverne skal under opholdet stadig være elevpladssøgende.

Betingelserne for skolepraktik er, at du er fagligt egnet, fagligt mobil (dvs. også søger beslægtede fagområder), mobil geografisk samt aktivt søgende.

 

Du får mere at vide om praktikpladser og skolepraktik i løbet af grundforløbet.

Læs mere om praktikpladser og uddannelsesaftalerpraktikplads

 

 

Uddannelsesaftaler
Roskilde Tekniske Skole arbejder på at så mange elever som muligt får en uddannelsesaftale. Skolen har en stort kontaktnet til virksomheder som ansætter elever inden for de uddannelser som udbydes på Roskilde Tekniske Skole. Antallet af uddannelsesaftaler som elever fra Roskilde Tekniske Skole har indgået i det seneste år fremgår af skolens strategirapport.

 

Det praktikpladsopsøgende arbejde er blevet forbedret i de seneste år, og en langrække initiativer er blevet fastholdt og udviklet. Den nationale kampagne flerefagfolk.dk og praktikpladspræmien til virksomheder, som tager en elev, håber vi kan bidrage til, at endnu flere elever får en uddannelsesaftale.