Økonomi og bolig


Økonomi under uddannelsen

Erhvervsuddannelser
Hvis du har en uddannelsesaftale med en virksomhed, inden du starter på Roskilde Tekniske Skole modtager du løn under hele uddannelsesforløbet. Hvis du ikke har uddannelsesaftale kan du, hvis du er fyldt 18 år, søge om Statens Uddannelsesstøtte (SU). Har du brug for vejledning, ansøgningsblanket eller andet kan du kontakte en af skolens uddannelses- og erhvervsvejledere.
Efter grundforløbet skal alle have en uddannelsesaftale og modtager derfor løn.

 

Teknisk gymnasium, htx
Hvis du er fyldt 18 år, søge om Statens Uddannelsesstøtte (SU). Har du brug for vejledning, ansøgningsblanket eller andet kan du kontakte en af skolens uddannelses- og erhvervsvejledere.
Hvis du er fyldt 18 år, søge om Statens Uddannelsesstøtte (SU). Har du brug for vejledning, ansøgningsblanket eller andet kan du kontakte en af skolens uddannelses- og erhvervsvejledere.
Du kan læse mere om Statens Uddannelsesstøtte og selv beregne din ydelse på www.su.dkoekonomiUngdomskort - tilskud til transport med tog og bus.
Sådan skal du gøre:
Udfyld ansøgningsskemaet, som du kan finde på www.ungdomskort.dk - aflever det på kontoret eller send det til Roskilde Tekniske Skole, postboks 132, 4000 Roskilde.
Efter et par uger får du tilsendt et brev fra SU-Styrelsen om, at du har ret til tilskud.
Når du har modtaget brevet skal du udfylde et bestillingsskema til ungdomskortet på www.mitungdomskort.dk - og bestil på denne måde dit ungdomskort.
Herefter modtager du dit uddannelseskort sammen med et giroindbetalingskort på det beløb, der skal betales for den søgte periode. Du skal selv betale kr. 9,50 pr. dag.
For at undgå bøde i tog/bus skal du foruden ungdomskortet også vise billedlegitimation.
NB! Hvis du var nødt til at købe et almindeligt periodekort først, så skal du bestille dit ungdomskort med samme startdato som periodekortets! På alle DSB-stationer kan du derefter få hele beløbet fra periodekortet refunderet, når du fremviser dit ungdomskort. Vær opmærksom på, at kun periodekort refunderes - hverken billetter eller klippekort refunderes!

 

Kurser
Kurser på Roskilde Tekniske Skole kan være baseret på deltagerbetaling jf. statens regler.
Som deltager på et af skolens kurser vil du typisk ikke kunne få SU. Til gengæld kan der være mulighed for at få dagpenge eller løn fra din normale virksomhed. Kontakt os for nærmere oplysninger.


 
Uddannelsesfond i Roskilde: Karen og Olga Nybyes fond
Betingelserne er:
Du skal være mellem 18 og 25 år?
Du skal være i gang med eller har fået din uddannelse i Roskilde eller
på en uddannelsesinstitution i Roskildes opland?
Du skal være i gang med eller har taget en uddannelse på mindst fire år - teoretisk eller praktisk.
Støtten gives i første række til hjælp til studierejser og lignende!
Læs mere på www.nybyesfond.dk


 

Bolig
Roskilde Tekniske Skole har skolehjem både på Landbrugsskolen Sjælland i Høng og på Ledreborg Alle ved Roskilde. Kontakt skolens vejledere for nærmere information om regler for optagelse på skolehjemmet. Ansøg om optagelse på skolehjem

Desuden findes der en række ungdomsboliger og kollegier i Roskilde - op mod 1600. Boligerne administreres af RIU (Regional Indstillingsudvalget i Roskilde), som er sammensat af beboere og administratorer.

Udvalgets venteliste sikrer, at tildelingen af byens ungdomsboliger og kollegieværelser sker ét sted og ud fra én samlet vurdering af den unges situation.

Find boligerne i Roskilde på www.findbolig.nu