Kontaktlærer mv.


Kontaktlærer
Elever der starter på en erhvervsuddannelse får tilknyttet en kontaktlærer.
Kontaktlæreren tager løbende problemstillinger op med deres kontaktelever
og støtter dem i deres vej gennem starten af deres uddannelse.

 

 

kontaktlaerer

 

 

Mentor og mentorordninger
På Roskilde Tekniske Skole kan elever, hvis de har behov for voksenstøtte, ud over det en kontaktlærer kan tilbyde, få tilknyttet en voksenmentor, som typisk vil være en af lærerne fra den uddannelse eleven har valgt. Visitation til ordningen vil typisk ske gennem skolens U.E.-vejledere.
Det vil være individuelt for den enkelte elev, hvor lang tid der bliver afsat til mentormøderne.
Er behovet meget stort vil skolens U.E.vejleder tage kontakt til elevens kommune for i samarbejde med dem, at finde en financiering af en udvidet mentorordning.
Desuden arbejder skolen med at få eleverne til at støtte hinanden gennem forskellige makkerskabsordninger, hvor eleverne støtter hinanden.

Roskilde Tekniske Skole stiller kontaktlærere og på baggrund af konkret vurdering mentorer til rådighed for elever, der har behov for ekstra støtte og vejledning for at kunne gennemføre et påbegyndt uddannelsesforløb, som det kræves i loven.
 
For at sikre en så tidlig hjælp som muligt, er det vigtigt, at det allerede ved tilmelding og elevens uddannelsesplan fra grundskolen fremgår, hvis der er særlige forhold hos eleven, som der skal tages hensyn til - eksempelvis et behov for øget voksenkontakt, som en mentor kan varetage.
 
I forbindelse med elevens optagelse på RTS (samtale inden opstart, realkompetencevurdering o.l.) vil skolen foretage en konkret vurdering af elevens behov og relevansen heri. Hvis det skønnes relevant vil eleven udover en kontaktlærer få tilbud om at få tilknyttet en mentor.
 
Elever som i forvejen har en eller anden form for mentor tilknyttet kan derfor kun få ordningen videreført i RTS-regi (betalt af RTS), såfremt det som i det ovenstående vurderes at være hensigtsmæssigt. Eksisterende ordninger, som betales af andre end RTS, bakker vi naturligvis op omkring.
 
Det er vigtigt, at der fra starten indgås en aftale mellem mentoren og eleven, så elevs og mentors forventninger til ordningen er afstemt.
Opgaven for mentoren kan være mange og forskellige alt efter, hvad der aftales mellem mentoren og eleven.
 
Mentorarbejdet på RTS er naturligvis underlagt gældende lokale og centrale aftaler på området.