Eux på Roskilde Tekniske Skole

Erhvervsuddannelse og kompetencer til videre uddannelse på én gang!EUX nyhue 500x416px

Eux giver dig mulighed for at opnå gymnasialt niveau i forbindelse med din erhvervsuddannelse. Med eux kan du bagefter videreuddanne dig på samme måde som personer med en gymnasial eksamen. Du får altså både et svendebrev og en studenterhue.

Hvad indgår i en eux?

· Du skal undervejs i erhvervsuddannelsen tage dansk på A-niveau, engelsk på B-niveau og matematik og samfundsfag på mindst C-niveau.

·Derudover skal du have et antal fag på A-, B- eller C-niveau. Mindst to fag skal være på B-niveau eller højere.

·Du skal lave en større skriftlig opgave.

·Endelig skal du gennemføre et skriftligt eksamensprojekt, hvor der indgår flere fag.

Uddannelsestiden for at gennemføre ovenstående varierer, men du skal regne med en samlet uddannelsestid på mindst 4 år og 1 måned (en typisk erhvervsuddannelse varer 3 år og 8 måneder).

Forløbet afsluttes med eksamen, og du får ud over de sædvanlige erhvervsuddannelsesbeviser et eux-bevis med karakterer.euxEux på Roskilde Tekniske Skole

På Roskilde Tekniske Skole udbyder vi eux inden for følgende områder:

 

Teknologi, byggeri og transport:
- Tømrer (træfagenes byggeuddannelse)
- Snedker
- Murer
- Vvs-energiuddannelsen
- Personvognsmekaniker
- Industritekniker
- Smed (klejnsmed)
- Elektriker
- It-supporter (Data- og kommunikationsuddannelsen)
- Skiltetekniker

 

 

Fødevarer, jordbrug og oplevelser:
- Landmand (gennemføres i Høng)
- Dyrepasser (grundforløb i Høng, hovedforløb i Roskilde)
- Anlægsgartner
- Gartner (produktionsgartner og væksthusgartner)
- Skov- og naturtekniker
- Bager (i samarbejde med Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen)
- Ernæringsassistent (i samarbejde med Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen)Økonomi

Økonomien under uddannelsen er som på en almindelig erhvervsuddannelse. Du får elevløn fra den dag, din uddannelsesaftale træder i kraft, altså både i praktik- og skoleperioderne.

 

Få mere at vide:

Kontakt en vejleder 46 300 400 - eller kontakt dit lokale UU-center for mere information om eux.

I bekendtgørelserne for de fire indgange kan du se mere om eux.

Læs mere om eux på uddannelsesguiden