Grundforløbspakker

 

På alle indgange til erhvervsuddannelserne starter man med en kompetenceafklaring indenfor de første 14 dage af grundforløbet. Alle indgange tilbyder valgfag i læsning/skrivning og har en åben pakke for elever i Ny mesterlære.

Desuden er der mulighed for påbygning og vælge eksempelvis 2. fremmedsprog, matematik på C-niveau mv.

Der findes generelt tre typer grundforløbspakker:


Kvikpakke: For elever med særlige kompetencer, som gør,

at eleven opnår grundforløbsbevis på kort tid (typisk 10-15 uger).

 


Almindelig: For den afklarede og målrettede elev.

 


Pluspakke: For eleven som enten har behov for afklaring eller

støtte undervejs, eller for eleven som ønsker at udvide sine

kompetencer og muligheder ved at "påbygge", dvs. tage ekstra

fag og/eller opnå ekstra kompetencer i løbet af grundforløbet.

 

 

 

grundforlobspakker

 


Klik her for at se skematisk oversigt over alle skolens grundforløbspakker

 

Beskrivelserne af de enkelte grundforløb og grundforløbspakker kan ses i detaljer på www.elevplan.dk