Brobygning

 

I 9. og 10. klasse kan du komme i brobygning på Roskilde Tekniske Skole, hvor du får indtryk og oplevelse, som du kan bruge, når du skal træffe dit uddannelsesvalg.

Du møder vore lærere og vejledere samt elever, som allerede er i gang med en uddannelse på skolen.

Vi prøver at tilrettelægge vore brobygningskurser, så du både får set og prøvet nogle af de praktiske opgaver, som findes i uddannelsen og får information og mulighed for at stille spørgsmål til uddannelserne.

 

Brobygning er din chance for at afprøve dit uddannelsesønske på Roskilde Tekniske Skole og vil forhåbentlig give dig en god baggrund for at vælge ungdomsuddannelse.

 

Brobygningstilbud i skoleåret 2015/2016

Teknologi, byggeri og transport
- Byggeriet og dets fag
Teknologi, byggeri og transport
Byggeriet og dets fag med eux
Teknologi, byggeri og transport
- Teknik, energi, styring og it
Teknologi, byggeri og transport
Teknik, energi, styring og it med eux
Teknologi, byggeri og transport
- Metal, teknik og mekanik
Teknologi, byggeri og transport
- Metal, teknik og mekanik med eux 
Fødevarer, jordbrug og oplevelse
- Dyr og natur
Fødevarer, jordbrug og oplevelse
Dyr og natur med eux

Fødevarer, jordbrug og oplevelse
- Dyr og landbrug - Ledreborg Alle

Fødevarer, jordbrug og oplevelse
- Dyr og landbrug - Høng
Teknologi, byggeri og transport
- Medier og grafisk arbejde
Teknologi, byggeri og transport
- Medier og grafisk arbejde med eux
Teknisk gymnasium
- Htx-uddannelsen

 

Tilmelding til brobygning sker via dit lokale UU-center og dets vejledere.

 

Du skal deltage aktivt og engageret i hele brobygningsperioden for at få det fulde udbytte.
Du skal følge Roskilde Tekniske Skoles regler mens du er i brobygning.
Vær særlig opmærksom på vore regler for sygemelding og at vi på flere af vore forløb har særlige regler for påklædning.

 

brobyg

 

 

Mest til lærere og vejledere

Skolen har på hver afdeling en indskolingskoordinator og kommunikationschef Jacob Christiansen er overordnet ansvarlig for indskolingsområdet.

De lokale indskolingskoordinatorer er:
Fødevarer, jordbrug og oplevelser: Lars B. Mortensen, Vilvorde og Tove Rasmussen, Landbrugsskolen Sjælland

Teknologi, byggeri og transport:

Medieproduktion: Michael Boile Nielsen, Center for Medie og Kommunikation
Strøm, styring og it: Teddy Larsen, El-afdelingen
Produktion og udvikling/Bil, fly og andre transportmidler: Brian Sparre
Bygge og anlæg/teknisk designer: Winnie Johansen
Eux: Ivan Johannesen


Htx: Elisabeth Voss, Roskilde Tekniske Gymnasium.