Alt det andet

 

Roskilde Tekniske Skole er en alsidig uddannelsesinstitution, hvis kerneaktivitet er undervisning i erhvervsrettede uddannelser. Herudover beskæftiger skolen sig med udvikling, forsøg, konsulentvirksomhed, internationalt arbejde, arrangementsvirksomhed og diverse serviceydelser som f.eks. projektstyring og projektkoordinering.

 

 

altdetandet2

 


Vi tilbyder en mangfoldighed af kurser fra centralt beskrevne efteruddannelseskurser (f.eks. AMU-kurser, certifikatkurser, kørekort, truckkurser mv.) til specielt tilrettelagte kurser (f.eks. medie-, blomsterbinder- og netdesignerkurser) under åben uddannelse eller som indtægtsdækket virksomhed (IDV). Åben uddannelse er en kombination af brugerbetalte og statsfinansierede kurser. Indtægtsdækket virksomhed er kurser som udelukkende er tilrettelagt efter brugerønsker og som er fuldstændig brugerbetalte.

 
Skolen gennemfører også realkompetencevurdering (en vurdering af hvilke tillærte elementer som kan medvirke til at afkorte uddannelser).


Aktiviteter for grundskoleelever

Ud over introduktionskurser og brobygningsforløb har skolen en række tilbud til grundskoler. Det kan fx handle om besøg, vejledningsaktiviteter, oplevelsesdage eller Skills Stafet for 8. kl.

I samarbejde med folkeskoler i Roskilde-området gennemfører skolen undervisning i valgfag og i samarbejde med TCR (Tiendeklassecenter Roskilde) tilbyder vi, at elever i 10. klasse kan gennemføre som 20/20-model og fra august 2015 som Eud10.

Kontakt evt. Tonie Asp, tsa@rts.dk eller Jacob Christiansen, jac@rts.dk for nærmere information.

 

 

altdetandet1

 


Projekt frivillig
Skolen er behjælpelig med at formidle kontakt til frivilligt arbejde. Læs mere på www.projektfrivillig.dk - eller kontakt evt. Jacob Christiansen jac@rts.dk, som er skolens kontaktperson.


Kontakt os gerne, hvis du har spørgsmål eller ønsker - hvis ikke vi kan klare opgaven selv, kan vi måske hjælpe dig videre.