• Start din uddannelse i oktober! Vælg mellem en lang række erhvervsuddannelser (eud) på Roskilde Tekniske Skole - send din ansøgning i dag!
  • Start din uddannelse i oktober! Vælg mellem en lang række erhvervsuddannelser (eud) på Roskilde Tekniske Skole - send din ansøgning i dag!

   Strategier

   Vores elever skal blive så dygtige de kan blive, de skal trives på skolen og gøres i stand til at færdiggøre den drømmeuddannelse, de har valgt.

   De tre niveauer

   For at sikre fokus på indsatser og resultater arbejdes der med tidsafgrænsede mål og strategier på flere niveauer:

    Niveau 1: Overordnede mål og strategier, der er gældende for hele skolen

    Niveau 2: Afdelingstilpassede mål og strategier - med afsæt i de overordnede mål og strategier

    Niveau 3: Enhedstilpassede mål og strategier - med afsæt i de afdelingstilpassede mål og strategier

   På grund af erhvervsuddannelsesreformen, der trådte i kraft i 2015, og udbudsrunden, der får virkning fra august 2017, er der fra 2015 til 2017 særlige mål og strategier for de af skolens afdelinger, som udbyder erhvervsuddannelser.

   De fire mål

   Erhvervsudannelsesreformens fire klare mål har dog også i hverdagen væsentlig betydning for Roskilde Tekniske Gymnasium (htx), idet rekruttering, gennemførelse, trivsel og talentudvikling er lige så væsentlige parametre her.

   De fire klare mål er:

    Mål 1: Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse.

    Mål 2: Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse.

    Mål 3: Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige som muligt.

    Mål 4: Tilliden til og trivslen på erhvervsuddannelserne skal styrkes.

   Overordnede mål og strategier - niveau 1

   Kvalitetsarbejdet består af indbyrdes afhængige strategier og en opfølgningsplan

   Selvevalueringsområde

   Skolens ledelse udpeger temaer, som udgør skolens strategiske sigte for en periode på 2-3 år, foruden de mål og strategier, der meldes ud fra Undervisningsministeriet.

   I 2015-2017 er det strategiske indsatsområde ”at ruste skolen bedst muligt til udbudsrunden i 2017”.

   Målet er indarbejdet i alle lederes resultatkontrakter, og der følges op på resultatopfyldelsen halvårligt.

   Succeskriteriet er, at skolen opnår de ønskede udbudsgodkendelser fra august 2017.

   Internationalisering

   Erfaring fra udlandet er en vigtig dannelse.

   Skolen hjælper elever med at komme godt på vej til en praktikaftale i udlandet eller et skoleophold udenfor landets grænser.

   Skolen har en international strategi:

    Mål og strategi for internationalisering 2016-2019

   Fælles pædagogisk didaktisk grundlag

   It-pædagogik

   Omfanget af it i undervisningen har nået et niveau, hvor skolen kan anvende det strategisk og følge op på, hvordan det påvirker kvaliteten af undervisningen.

   Derfor udarbejdes der i 2016 en it-pædagogisk strategi.

   Fastholdelse og støttesystemer

   Skolen råder over en række støttemuligheder til elever med behov for støtte, der kan hjælpe eleven til at holde fokus på læring.

   Støtte til elever søges altid gennem skolens uddannelses- og erhvervsvejledning (UE-vejledning), der er placeret på alle skolens adresser:

    Vejledere på Roskilde Tekniske Skole

   Skolen har følgende tilbud til eleverne. Tilbuddene kan søges via UE-vejledningen:

   Uddannelsesaftaler - herunder Praktikcenter

   Aktuelle tal om indgåede uddannelsesaftaler kan ses på:

    Undervisningsministeriets datavarehus (www.uddannelsesstatistik.dk)

   Mål for indgåede uddannelsesaftaler og praktikcenteraktiviteten er en del af: 

    Handlingsplan for øget gennemførelse 

   Markedsføring

   Skolen arbejder systematisk med markedsføring af skolens uddannelsesaktiviteter med henblik på at informere og rekruttere til skolens uddannelser.

   Et særligt indsatsområde er rekruttering af unge elever, da andelen af unge efter 9. eller 10. klasse på erhvervsuddannelserne skal stige jf. "Klare mål 1" i erhvervsuddannelsesreformen.

   Se også:

    eud
    eux
    htx
    kurser og efteruddannelse

   Kompetenceudvikling

   Kompetenceudvikling af medarbejdere sker systematisk og i henhold til de kompetencekrav, der er for ansatte og ledere på en erhvervsskole.

    Se personalepolitik

   Kompetenceudviklingen er strategisk forankret, og skolen følger en plan for perioden 2015-2020 for alle lærere og ledere.

    Strategisk kompetenceudvikling af skolens medarbejdere

   Eksternt samarbejde

   Eksterne interessenter er i høj grad centrale medspillere i vores bestræbelser på at sikre tidssvarende og gode uddannelsestilbud til alle målgrupper.

   Samarbejdspartnere (dynamisk og ikke udtømmende liste):

   • VUC Roskilde om bl.a. ”klar til uddannelse” forforløb
   • Frederikssund 10. klassescenter om EUD10
   • ZBC Roskilde Slagteriskolen om bl.a. eux
   • UU Roskilde-Lejre om bl.a. indskolingsaktiviteter
   • Ungeguiden Roskilde om bl.a. brobygning for ledige unge
   • Grundskoler i Roskilde om bl.a. valgfag i udskolingen og repræsentation i skolebestyrelser
   • UCSJ om bl.a. ”10 ECTS” kursus til erfarne faglærere samt socialrådgiverpraktikanter
   • Andre erhvervsskoler om udlån og udlægning af uddannelsesgodkendelser (se liste)

   Virksomhedssamarbejde er væsentligt for erhvervsuddannelserne. Skolen har fokus på kontinuerligt at forbedre samarbejdet om lærlinge og uddannelsernes indhold: 

    Handlingsplan for øget gennemførelse

   Udskriv

   ROSKILDE TEKNISKE SKOLE

    Til forsiden

    

   Roskilde Tekniske Skole
   Postboks 132, Pulsen 10
   4000 Roskilde

    46 300 400
    Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
    Fredag kl. 8.00-14.00

    rts@rts.dk
    Find medarbejder

   CVR-nr. 44053128
   EAN-nr. 5798000556874