Indledning

 

Skolen skal tiltrække, fastholde og udvikle en højt kvalificeret arbejdskraft. Derfor skal skolen give samtlige ansatte mulighed for at udvikle sig fagligt som personligt.

 

Skolen ønsker at skabe et undervisnings- og udviklingsmiljø, så medarbejderne ved at deltage i beslutningsprocesserne føler sig medansvarlige og engagerede. Det er ligeledes et ønske, at medarbejderne er interesserede i at skabe og opretholde et samarbejde, som bygger på åbenhed, ansvarlighed, tillid og respekt.

 

Personalepolitikken består, udover den generelle del, af en række politikker for specifikke emner.

 

Bag politikkerne er det tilhørende forvaltningsgrundlag og de relaterede procedurer beskrevet. På en række områder er forvaltningsgrundlaget og procedurerne suppleret af lokale beskrivelser. Det er på undervisningsafdelingerne, driftsafdelingen, IT-afdelingen og i administrationen.

 

Personalepolitikken, der første gang blev godkendt af skolens bestyrelse den 28. november 1990, beskriver hvad medarbejderne kan forvente af skolen, og hvad skolen omvendt forventer af medarbejderne.

 

Bemærkninger til personalepolitikken kan løbende indsendes til behandling i MIO, der også drøfter uenighed om fortolkning og anvendelse af personalepolitikken.

 

Læs skolens personalepolitik.

 

Senest opdateret: Mandag, 19. oktober 2015 13:49