Personale

Roskilde Tekniske Skole har ca. 485 fastansatte medarbejdere. Medarbejderskaren er bredt sammensat med alt, hvad der skal til for at drive en moderne erhvervsskole.

 

Inden for den teknisk/administrative del af skolen er medarbejderne hovedsageligt uddannet inden for handel og kontor eller håndværk. Inden for undervisningsdelen er tommelfingerreglen den at man skal være uddannet i det fag man underviser i.

 

I de traditionelle tekniske fag er f.eks. murerfaglærerne uddannede murere, autofaglærerne uddannede mekanikere osv. Herudover skal man have tilegnet sig yderligere kvalifikationer. Det kunne f.eks. være som maskintekniker, HF i matematik o.l. Hvis man ikke er i besiddelse af disse kvalifikationer skal de tilegnes i løbet af ansættelsesforholdet.
Inden for grundfagsundervisningen, hvor der bl.a. undervises i dansk, engelsk, matematik og naturfag, er det hovedsageligt folkeskolelærere og universitetsuddannede der underviser, da linjefag eller bifagseksamen er skolens normale kvalifikationskrav inden for området.

 

På det tekniske gymnasium er der mange forskellige fagkombinationer. Der er medarbejdere med meget forskellige uddannelser - typisk lange videregående uddannelser. Det er f.eks. ingeniører, arkitekter, agronomer, hortonomer, dataloger og magistre inden for dansk, engelsk, matematik, fysik, biologi, litteraturvidenskab, historie, fransk, tysk, osv. der underviser.

 

Ledelsens uddannelsesmæssige sammensætning er også meget bred. Der er ansat kontoruddannede, håndværkere, økonomer, magistre, mv.

 

Vi vægter den gode kommunikation og respekten for hinanden højt, som det ses af skolens værdigrundlag.

 

Skolen har en personaleforening for alle ansatte og der afholdes fælles pædagogisk dag årligt, afdelingsseminarer, afdelingsfester, fælles julefest mv.

 

Læs skolens personalepolitik.