Organisationen

Organisationsdiagram 

 

Roskilde Tekniske Skole udvikles og fungerer ud fra visioner, værdier, strategier og målsætninger.

 

Organisationen består af et ledende og et udførende niveau som overlapper hinanden. Der er funktioner som løser opgaver på begge niveauer, og der er udvalg og grupper sammensat af repræsentanter for begge niveauer. Overlapningen sikrer sammenhæng mellem ledelsesniveau og udførende niveau, og skabe konsensus om skolens virke.

 

Ledelsesopgaverne er både funktions- og afdelingsrelaterede, og organisationen er smidig i den forstand at ressourcerne kan prioriteres efter opgavernes kompleksitet og vigtighed.

 

Fleksibilitet, dynamik, kvalitet og engagement er vigtige egenskaber og baggrunden for at medarbejderne har mulighed for indflydelse og ansvar i organisationen.

 

Læs mere:


Detaljeret organisationsdiagram (pdf)


Bestyrelsens sammensætning og kønspolitik

 

Skolens bestyrelse (pdf)

 

Skolens organisation


Skolens elevråd

 

Skolens vedtægter (pdf)