Uddannelsesstatistik

Her finder du rapporter om overgang, fuldførelse og beskæftigelsesgrad for Roskilde Tekniske Skole.
  

Erhvervsuddannelser

 

Overgang til uddannelse

Overgang til anden uddannelse 6 mdr. efter fuldført erhvervsfagligt grundforløb fordelt på til-uddannelse.

Bemærk, linket nedenfor viser som default kategorien "Grundforløb - bil, fly og anden transport".

For at se de andre uddannelser skal du klikke i dropdown-menuen "Fra uddannelse" øverst på siden. 
  

Overgang til uddannelse 6 mdr. efter fuldført erhvervsfagligt grundforløb

  

Fuldførelse og frafald

Elevernes fuldførelsestid og fuldførelsesfrekvens samt frafald ved overgang til ny uddannelse og uden.

 

Fuldførelsesprocenter og antal fuldførte på erhvervsfaglige uddannelser

Frafald - grundforløb (excelark fra uvm.dk)

Frafald - hovedforløb (excel-ark fra uvm.dk)
   

Beskæftigelse

Beskæftigelsesprocent for nyuddannede fra erhvervsfaglige uddannelser
   

Gymnasiale uddannelser

 

Overgang til uddannelse

Overgang til uddannelse 

 

Fuldførelse

Fuldførelsesprocent og gennemsnitlig fuldførelsestid

 

Baggrunden for statistikken

Her kan du læse om baggrunden for statistikken:

Beskrivelse af nøgletallene