Uddannelsesstatistik

Her finder du rapporter om overgang, fuldførelse og beskæftigelsesgrad for Roskilde Tekniske Skole.
   

Overgang til uddannelse 6 mdr. efter fuldført erhvervsfagligt grundforløb fordelt på til-uddannelse

Fordelt på de forskellige uddannelser:
  

Bil, fly og anden transport
  

Bygge og anlæg 
   

Håndværk og teknik  
   

Medieproduktion
  

Mekanik, transport & logistik
  

Produktion og udvikling
 

Strøm, styring og it
  

Teknologi og kommunikation
  

Dyr, planter og natur
 

Fra jord til bord
  

Fuldførelse

Fuldførelsesprocenter og antal fuldførte på erhvervsfaglige uddannelser
   

Beskæftigelse

Beskæftigelsesprocent for nyuddannede fra erhvervsfaglige uddannelser
   

Baggrunden for statistikken

Her kan du læse om baggrunden for statistikken:

Beskrivelse af nøgletallene