Resultatløn

Det overordnede resultatlønsprincip bygger på sammenhæng og fokusering. Sammenhæng med skolens værdigrundlag,
mission og virkemåde og fokusering på målsætninger og kvalitet.
Direktørens resultatlønskontrakt afspejler skolens overordnede mål og afstikker linjerne for den øvrige ledelses resultatmål.
Resultatlønskontrakten gælder for 2014.

 

1) Fastholdelse
Indsatsområdet udgør 22 % af resultatlønskontrakten.
Indsats i forhold til at minimere fravær og frafald blandt eleverne.

 

Indikatorer:
- En øget fastholdelse i forhold til 2013
- Udvikling af undervisningsmiljøet
- Afprøvning af yderligere fastholdelsesfremmende tiltag.


2) Organisationsudvikling
Indsatsområdet udgør 44 % af resultatlønskontrakten.
Styrke organisationen og det strategiske arbejde.

 

Indikatorer:
– Etablering og implementering af praktikcentret.
– Styrke det opsøgende arbejde.
– Implementering af de nye principper for lærernes arbejdstilrettelæggelse.
– Implementering af ledernes kompetenceudviklingskoncept.


3) Erhvervsuddannelsesreform 
Indsatsområdet udgør 34 % af resultatlønskontrakten.
Implementering af erhvervsuddannelsesreformen.

 

Indikatorer:
– Udarbejdelse af nyt undervisningskoncept.
– Analyse og konceptudvikling af erhvervsuddannelsesreformen.
– Kobling af medarbejdernes kompetenceudvikling til kravene i erhvervsuddannelsesreformen.

 

 

Resultatmålene for skolens øvrige ledere er underlagt det overordnede resultatlønsprincip og understøtter ovenstående resultatmål og består ydermere af funktionsspecifikke resultatmål. Af nedenstående oversigt fremgår de overordnede resultatmål fra den strategiske og koordinerende ledelse.

 

 

Nedenstående ovesigt er gældende for 2014

 

 

Leder Resultatmål
 Direktør Fastholdelse, Organisationsudvikling, Erhvervsuddannelsesreform
 Vicedirektør Ledelse, Organisation, Fastholdelse, Innovation og Kompetenceudvikling
 Økonomidirektør Organisations- og ledelsesudvikliong, Udvikling af arbejdsgange, Konsolidering af administrative medarbejdere, Økonomisk og administrativ effektivisering og kommunikation
Uddannelseschef
Akademiet
Uddannelseschef
Byg og CMK 
Uddannelseschef
BMVE
Rektor HTX
Pædagogisk
udviklingschef
Økonomichef
IT-chef
HR-chef
Bygningschef
Kommunikationschef
Kvalitetschef