Projekter

Roskilde Tekniske Skoles har gang i en masse forskellige projekter og udviklingsarbejder.
Det der ikke muligt at give et fuldstændigt overblik over alle skolens projekter, men nedenfor har du muligheden for at få information om og se nogle af de resultater, som er kommet ud af diverse projekter og udviklingsarbejder.

Forsøgs- og udviklingsprojekter (FoU) på Ministeriet for børn og undervisnings område.

Kontakt evt. kommunikationschef Jacob Christiansen for yderligere oplysninger.

 

Sprog og formidling i ikke-sprogfag
Opgaven var at udvikle, planlægge, tilrettelægge et kursus i sprog og formidling af tre dages varighed.
Kursets hovedformål var at lærerne udviklede deres bevidsthed om sprogets rolle i faglig formidling.
Derfor var der fra begyndelsen konsensus i arbejdsgruppen om at kursets formål var at gøre kursisterne bevidste om i hvilken betydning man som gymnasielærer bruger ordene, og bevidste om betydningen af at forklare eleverne hvordan de bruger ordene i konkrete sammenhænge og hvorfor.

Rapport                bilag 1 Pjece                    bilag 2 Dag 1        
bilag 3 Dag 2        bilag 4 Gymnasieord         bilag 5 Dag 3

Kontakt evt. kommunikationschefen for yderligere oplysninger vedr. projekter.

Fællesskab mod frafald
Et projekt, hvor vi vil udvikle lærernes kompetencer indenfor arbejdet som kontaktlærer og mentor.
Vi ønsker at lærerne generelt har et godt kendskab til mentorkompetencerne, så de dels selv kan fungere som mentorer og dels sætte eleverne i stand til at støtte hinanden og måske indgå som mentorer for hinanden.
Gennem fællesskabet sikre vi fastholdelsen. Den sociale dimention skaber tryghed.
Kontakt evt. udviklings- og arbejdsmiljøchefen for ydeligere oplysninger.