Indledning

 

Den skriftlige fremstilling af kvalitetsarbejdet på Roskilde Tekniske Skole dokumenterer og afstikker retningslinjerne for skolens kvalitetsarbejde.

 

Kvalitetshåndbogen består af fire dele og udgør tilsammen skolens kvalitetsplan eller kvalitetssystem:

 

- læsevejledning
- kvalitetskoncept
- mål og strategier
- status- og dokumentation

 

Læsevejledningen skal forklare hvordan RTS' s kvalitetsplan er bygget op, og hvorfor den ser ud som den gør. Den skal også forklare en række af de begreber, som indgår i kvalitetsplanen.
Kvalitetskonceptet er den metodik, der anvendes.
Målsætninger og strategier og den tilhørende status- og dokumentation er det redskab, som skolen anvender i det løbende kvalitetsarbejde.


Kvalitetsarbejdet i den foreliggende form er blevet til på foranledning af undervisningsministeriet der som led i den såkaldte Q-strategi som er undervisningsministeriets strategi for "kvalitetsudvikling og resultatvurdering i erhvervsskolesektoren".


Kvalitetssystemet udvikles løbende og kommentarer og gode råd er velkomne.

 

9. januar 2014