Karakterer

Karakterer fra erhvervsuddannelserne, teknisk gymnasium og AMU ajourføres løbende og kan ses ved at klikke på nedenstående link:
  

Karakterer - EUD
  

Antal prøveelever - EUD
  

Karakterer - HTX
  

Karakterer AMU