Karakterer

Karakterer fra erhvervsuddannelserne, teknisk gymnasium og AMU ajourføres løbende og kan ses ved at klikke på nedenstående link:

Karakterer - EUD

Antal prøveelever - EUD

Karakterer - HTX

Karakterer AMU