Evalueringer

 

I efteråret 2014 blev der gennemført trivselsmåling for alle skolens elever som led i en landsdækkende undersøgelse af erhvervsskoleelevers trivsel. Næste måling forventes at blive foretaget i løbet af 2016.

De overordnede resultater ses her:

 

Elevtrivselsundersøgelse 2014 (EUD) og Præsentation af resultater af ETU 2014 (EUD)

Elevtrivselsundersøgelse 2014 (HTX) og Præsentation af resultater ETU 2014 (HTX)

 

Afdelingerne har udarbejdet lokale handlingsplaner på baggrund af ETU 2014:

 

HTX ETU handlingsplan 

Auto grundforløb ETU handlingsplan

Auto hovedforløb ETU handlingsplan 

Elektriker grundforløb ETU handlingsplan

Elektriker hovedforløb ETU handlingsplan

Industriteknik ETU handlingsplan 

Smed ETU handlingsplan

VVS ETU handlingsplan

Fodterapeutuddannelsen organisation ETU handlingsplan

Fodterapeutuddannelsen tema 2 ETU opfølgning

Fodterapeutuddannelsen tema 3 ETU handlingsplan

Digital Media, Mediegrafiker, Skilteteknik ETU handlingsplan 

Webintegrator grundforløb ETU handlingsplan

Webintegrator hovedforløb ETU handlingsplan

Murer ETU handlingsplan

Maler ETU handlingsplan

Snedker ETU handlingsplan 

Træfagene ETU handlingsplan

Teknisk Designer ETU handlingsplan

Akademiet Roskilde ETU handlingsplan 

Landbrugsskolen Sjælland i Høng ETU handlingsplan


Der følges op på de lokale ETU handlingsplaner i oktober 2015 og i maj 2016.


Tidligere undersøgelse:


Elevtrivselsundersøgelse_2012 for EUD
Elevtrivselsundersøgelse 2012 for HTX


Elevtrivselsundersøgelse 2010 for EUD
Elevtrivselsundersøgelse 2010 for HTX

  

Skolens medarbejdere har ligeledes gennemført en evaluering i 2012 som ses her: 

Medarbejderundersøgelse

Se de overordnede kommentarer til medarbejderundersøgelsen

 

I 2012 gennemførtes en tilfredshedsmåling blandt virksomheder, som har indgået uddannelsesaftale med elever fra Roskilde Tekniske Skole.

Se resultat af Virksomhedstilfredshedsundersøgelse.

 

 

Tilfredshedsmåling i arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU)
Roskilde Tekniske Skole undersøger både kursisters og virksomheders tilfredshed med hvert enkelt kursus. Vi anvender det landsdækkende system, Viskvalitet.dk, som er obligatorisk for de arbejdsmarkedsuddannelser, der er finansieret af staten. Spørgeskemaerne er fælles for alle skoler og uddannelser. Det giver mulighed for at sammenligne på tværs af skoler og uddannelser.

Læs om Viskvalitet.dk eller søg selv i Viskvalitet.dk

 

 

Kursisters tilfredshed med kurser

  • Resultater fordelt på spørgsmål og uddannelser, 1 kvartal 2015

 

 

 

 

 

Evaluering fra virksomheder

  • Resultater fordelt på spørgsmål og uddannelser,1 kvartal 2015