Evalueringer

 

Roskilde Tekniske Skole evaluerer på elevernes trivsel, medarbejdernes trivsel og virksomhedernes tilfredshed. Desuden evaluerers der på kursisters og virksomheders tilfredshed i forbindelse med kurser. Læs mere nedenfor.
 

Elevtrivselsundersøgelse og undervisningsmiljøvurdering 

I efteråret 2014 blev der gennemført trivselsmåling for alle skolens elever som led i en landsdækkende undersøgelse af erhvervsskoleelevers trivsel. Næste måling forventes at blive foretaget i løbet af 2016.
  

Overordnede resultater    

Elevtrivselsundersøgelse 2014 (EUD) 
(gå direkte til side 69, hvis du vil læse Undervisningsmiljøvurderingen)
 

Præsentation af resultater af ETU 2014 (EUD)
 

Elevtrivselsundersøgelse 2014 (HTX) 
(gå direkte til side 46, hvis du vil læse Undervisningsmiljøvurderingen)
 
 

Præsentation af resultater Elevtrivselsundersøgelse (ETU) 2014 (HTX)

 

Lokale handlingsplaner

Afdelingerne har udarbejdet lokale handlingsplaner på baggrund af Elevtrivselsundersøgelsen (ETU) 2014:

 

HTX ETU handlingsplan 

Auto grundforløb ETU handlingsplan

Auto Hovedforløb ETU handlingsplan

Elektriker grundforløb ETU handlingsplan

Elektriker hovedforløb ETU handlingsplan

Industriteknik ETU handlingsplan 

Smed ETU handlingsplan

VVS ETU handlingsplan

Fodterapeutuddannelsen ETU handlingsplan tema om organisation

Fodterapeutuddannelsen ETU handlingsplan tema om opfølgning

Fodterapeutuddannelsen ETU handlingsplan tema 3

Digital Media, Mediegrafiker, Skilteteknik ETU handlingsplan 

Webintegrator grundforløb ETU handlingsplan

Webintegrator hovedforløb ETU handlingsplan

Murer ETU handlingsplan

Maler ETU handlingsplan

Snedker ETU handlingsplan 

Træfagene ETU handlingsplan

Teknisk Designer ETU handlingsplan

Akademiet Roskilde ETU handlingsplan 

Landbrugsskolen Sjælland i Høng ETU handlingsplan

 

Der følges op på de lokale ETU handlingsplaner i oktober 2015 og i maj 2016
 

Medarbejdertrivselsundersøgelse (MTU)

Skolens medarbejdere har ligeledes gennemført en evaluering i 2012.
  

Medarbejderundersøgelse 2012

Se de overordnede kommentarer til medarbejderundersøgelsen fra 2012

 

Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

I 2012 gennemførtes en tilfredshedsmåling blandt virksomheder, som har indgået uddannelsesaftale med elever fra Roskilde Tekniske Skole.
  

Se resultat af Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

 

 

Tilfredshedsmåling i arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU)
Roskilde Tekniske Skole undersøger både kursisters og virksomheders tilfredshed med hvert enkelt kursus. Vi anvender det landsdækkende system, Viskvalitet.dk, som er obligatorisk for de arbejdsmarkedsuddannelser, der er finansieret af staten. Spørgeskemaerne er fælles for alle skoler og uddannelser. Det giver mulighed for at sammenligne på tværs af skoler og uddannelser.
  

Læs mere eller søg selv i Viskvalitet.dk

 

Kursisters tilfredshed med kurser


Resultater fordelt på spørgsmål og uddannelser, 2. kvartal 2015


Resultater fordelt på spørgsmål og uddannelser, 1. kvartal 2015

  

Resultater fordelt på spørgsmål og uddannelser, hele 2014 
  

Evaluering fra virksomheder

Resultater fordelt på spørgsmål og uddannelser, 2. kvartal 2015
  

Resultater fordelt på spørgsmål og uddannelser, 1. kvartal 2015
  

Resultater fordelt på spørgsmål og uddannelser, hele 2014