Evalueringer

I efteråret 2012 blev der gennemført trivselsmåling for alle skolens elever som led i en landsdækkende undersøgelse af erhvervsskoleelevers trivsel. Næste måling forventes at blive foretaget i løbet af 2014.

De overordnede resultater ses her:


- Elevtrivselsundersøgelse_2012 for EUD
 - Elevtrivselsundersøgelse 2012 for HTX

 

Tidligere undersøgelser:
- Elevtrivselsundersøgelse 2010 for EUD
- Elevtrivselsundersøgelse 2010 for HTX

 

Skolens afdelinger har bearbejdet resultaterne, hvilket ses under punktet kvalitet på afdelingernes lokale sider.

 

Skolens medarbejdere har ligeledes gennemført en evaluering som ses her:  Medarbejderundersøgelse

Se de overordnede kommentarer til medarbejderundersøgelsen

I 2012 gennemførtes en tilfredshedsmåling blandt virksomheder, som har indgået uddannelsesaftale med elever fra Roskilde Tekniske Skole. Se resultat af Virksomhedstilfredshedsundersøgelse.

 

 

Tilfredshedsmåling i arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU)
Roskilde Tekniske Skole undersøger både kursisters og virksomheders tilfredshed med hvert enkelt kursus. Vi anvender det landsdækkende system, Viskvalitet.dk, som er obligatorisk for de arbejdsmarkedsuddannelser, der er finansieret af staten. Spørgeskemaerne er fælles for alle skoler og uddannelser. Det giver mulighed for at sammenligne på tværs af skoler og uddannelser.

Læs om Viskvalitet.dk eller søg selv i Viskvalitet.dk

 

 

Kursisters tilfredshed med kurser

 

 

 

 

 

Evaluering fra virksomheder