Undervisning

Informationerne i herværende afsnit er nødvendige for at kunne varetage arbejdet som lærer, og beskrivelserne omhandler både procedurer og regler, men afspejler også skolens pædagogiske værdier og holdninger.
Derfor er informationerne også interessant for skolens brugere - elever, studerende, kursister, forældre, mester mv.

 

Skolens pædagogiske værdier hviler på respekt for individet, aktivitet, engagement og en samarbejdskultur som respekterer skolens mange forskellige mennesker, kulturer og fagligheder. Der henvises i øvrigt til skolens fælles  pædagogisk og didaktiske grundlag.

 

Undervisningen tager udgangspunkt i individet og skal udvikle personlige og faglige kompetencer gennem engageret, inspirerende og indsigtsfuld formidling. Skolens evalueringskultur bygger på at skabe refleksion gennem evalueringer. Det skal være positivt, udbytterigt og oplevelsesværdigt at være på Roskilde Tekniske Skole.
Da undervisningen bygger på et aktivt læringsmiljø forventes det, at brugerne er målrettede, engagerede og indgår aktivt i såvel læringsprocessen som i samarbejdsrelationer og andre sociale relationer på skolen.

 

I afsnittet er der information om: målsætning, pædagogik, lærerroller, eksamen, specialpædagogisk støtte, pædagogisk grundkursus, kontaktlærerfunktionen.

 

Afsnittet ajourføres løbende, og visse informationer opdateres systematisk.
Hvis du har kommentarer eller forslag, kan du henvende dig til Udviklings- og arbejdsmiljøchefen.