Procedurer mv.

Procedurer mv. er en samling af informationer som danner grundlag for organisationens virkemåde og forskellige muligheder. Informationerne er nødvendige for at kunne varetage arbejdet i en ledende eller koordinerende funktion på Roskilde Tekniske Skole, men de er også anvendelige for medarbejdere og interessenter som ønsker indsigt, forståelse og handlemuligheder.

 

Informationerne omhandler historik, retningslinier for planlægning og budgettering, procedurer og praktisk information.

 

Detaljeringsgraden varierer og ofte henvises der til yderligere information andre steder.

 

Informationerne ajourføres systematisk.

 

Jesper Østrup
26. februar 2011