Organisation

I afsnittet beskrives hvordan Roskilde Tekniske Skole er opbygget, og hvordan den fungerer. Da organisationen er en levende organisme i konstant udvikling, redigeres informationerne løbende.


Roskilde Tekniske Skoles nuværende organisation er resultatet af en lang udviklingsproces, som er sket i et samarbejde mellem ledelse og medarbejdere.

 

Det har været hensigten at etablere en organisation, der understøtter forandring og giver skolen en rolle i samfunds- og teknologiudviklingen.

 

Det har været en forudsætning at bevare den faglige identitet og professionalisme, som altid har været grundlæggende for de tekniske skolers kultur. Derfor bibeholdes den enkelte uddannelse som en meget vigtig enhed i organisationen. Men fagene ændrer sig, og tilgangen til uddannelserne veksler. 
 

Det er de tekniske skolers ansvar at tilbyde relevante, moderne uddannelser. Det kræver en fleksibel og koordineret uddannelsesplanlægning, hvor der først og fremmest skal etableres "gode forbindelser" - som i trafikken. Det skal være let og hurtigt at bevæge sig på langs og tværs i organisationen, så idéer og inspiration kanaliseres og behandles på en relevant måde. Stejle og smalle kommandoveje skal erstattes af brede og tværgående kommunikationsveje.

 

Men der skal også være "gode forbindelser" mellem "trafikanterne". Der skal være plads til alle, og alle skal give plads for hinanden. Med andre ord skal skolens organisation være demokratisk. Det skal den både af hensyn til de mennesker, som arbejder på skolen, og af hensyn til dem, der uddanner sig på skolen. Lydhørhed skaber engagement. Engagement skaber professionalisme, som skolen og samfundet har brug for.

 

Dette er baggrunden for at etablere en organisation, hvor alle medarbejdere har mulighed for indflydelse og ansvar.

 

Organisationen har i princippet to niveauer: et ledende niveau og et udførende niveau. De overlapper hinanden. Dvs. at der er funktioner, som løser opgaver på begge niveauer, og der er udvalg og grupper sammensat af repræsentanter for begge niveauer. Denne "overlapning" skal sikre sammenhæng mellem ledelsesniveau og udførende niveau, og skabe konsensus om skolens drift.

 

Ledelsesopgaverne er både funktionsopdelte og afdelingsrelaterede, hvilket forudsætter en høj grad af samarbejde i ledelsen. Ledelsen er smidig i den forstand, at ressourcerne kan prioriteres efter opgavernes kompleksitet og vigtighed.

 

Afdelingerne besidder en høj grad af selvstændighed. Samarbejdet mellem afdelingerne formidles og udvikles i den pædagogiske ledelse, samt i tværgående funktionsgrupper.

 

Fleksibilitet og dynamik er to egenskaber, der værdsættes højt i organisationen. Det søges styrket ved, at den enkelte medarbejder samarbejder med sine kollegaer med det formål at skabe kvalitet. Man skal derfor kunne værdsætte sine egne og andres særlige kvalifikationer.

 

Afsnittet beskriver virksomheden, styringsgrundlaget, ledelsen, funktionerne og samarbejdsstrukturen.

 

Se detaljeret organisationsdiagramJesper Østrup
Februar 2014