Lokalaftaler PDF

 

Nr.

.

Aftale

.

Ajourført

..

Bilag

RTS.00.01 

Kontaktlærer

13-08-13

Bilag: 1

RTS.00.02

Internationale aktiviteter

13-08-13

 

RTS.00.04

Virtuel undervisning

13-08-13

 

RTS.02.01

Normperiode

13-08-13

 

RTS.03.01

Arbejdstidstilrettelæggelse

13-08-13

Bilag: 2

RTS.04.01

Forberedelsestid

13-08-13

 

RTS.04.02

EUX-grundforløb

13-08-13

Bilag: 1

RTS.04.02

EUX-hovedforløb

19-12-13 

Bilag: 1

RTS.07.01

Rettearbejde

13-08-13

 

RTS.08.01

Eksamenarbejde

13-08-13

 

RTS.10.01

Ledende lærer

13-08-13

 

RTS.10.02

Uddannelses- og erhvervsvejledere

13-08-13

Bilag: 1

RTS.10.03

Tilsyn

13-08-13

 

RTS.11.00

Øvrige opgaver

13-08-13

 

RTS.11.01

Skolepraktikarbejde

13-08-13

 

RTS.11.02

Koordinatorer

13-08-13

 

RTS.11.03

Mentor

13-08-13

 

RTS.11.04

Tillidsrepræsentanterne

13-08-13

 

RTS.11.07

Arbejdsmiljørepræsentanter

13-08-13

 

RTS.11.08 Diplomuddannelser 13-08-13 Bilag: 2

RTS.11.09

Videre- og efteruddannelse

13-08-13

 

RTS.11.10

Møder og konferencer

13-08-13

 

RTS.11.11

Skemalægning

13-08-13

 

RTS.12.01

Lokalaftaler

13-08-13

Bilag 1

RTS.21.01

Omsorgsdage

13-08-13

 

 

Lokalaftalerne er skolens centrale lokalaftaler, som gælder for alle skolens lærere inden for EUD-området. Vicedirektøren og personalechefen redigerer skolens centrale lokalaftaler.
På de tre EUD-afdelinger er der udarbejdet lokalaftaler som kun omhandler lærerne på den pågældende afdeling. Aftalerne, som benævnes decentrale lokalaftaler, kan ses på Fronter.
Det skal bemærkes at der fra 1. august 2013 ikke er lokalaftaler på AC-området.
Det skal yderligere bemærkes at der fra 1. august 2014 ikke er lokalaftaler på EUD-området.

 

Klik her for PDF-udgave af alle centrale aftaler.

 

Klik her for at se oversigt over de decentrale lokalaftaler.