Dokumentarkiv

I dokumentarkivet findes en lang række dokumenter som primært er til intern brug på skolen.
En del af dokumenterne kan dog være af interesse for andre end skolens ansatte.

 

Her kan man finde skolens lokalaftaler om lærernes arbejdstid.

 

Organisationen er beskrevet med struktur, udvalg og funktionsbeskrivelser for en række af skolens centrale aktører.

 

Mange af skolens procedurer fremgår af afnittet. Der findes endnu flere procedurer på skolens intranet - Fronter.

 

Skolens strategirapport handler om hvad der er sket på skolen, og hvordan vi forventer at håndterer de fremtidige udfordringer.

 

I afsnittet om undervisning kan man læse om skolens pædagogik, eksamen, pædagogiske målsætninger mv.

 

Årsrapporten og revisionsprotokollatet fokuserer på året der gik - både i tal, tekst og illustrationer.