• Kursus 1
 • Kursus 2
 • Kursus 3
 • Kursus 4
 • Kursus 5
 • Kursus 6

Kurser og efteruddannelse

Opkvalificering og kompetente medarbejdere

Roskilde Tekniske Skole tilbyder masser af muligheder for virksomheden, som ønsker kompetente medarbejdere, uanset om det handler om ”de hårde” faglige kompetencer eller ”de bløde kurser”, som klæder medarbejderen bedre på til at udvikle sig i hverdagen og skabe et bedre og mere professionelt arbejdsklima i virksomheden.

Skræddersyede kurser og kompetenceafklaring

Roskilde Tekniske Skoles medarbejdere hjælper gerne virksomheder med kompetenceafklaring og med at skræddersy en kursuspakke, så den passer netop til det behov, som findes i din virksomhed.

 

 Find dit kursus

Du finder AMU-kurser, kurser og efteruddannelse i kursusmodulet

rts@rts.dk

 46 300 400

Roskilde Tekniske Skole er del af VEU-center Øst og Øerne

 

Kursusinformation

Hvem kan tage et AMU-kursus?

Alle som har fast bopæl og er beskæftiget i Danmark, har adgang til arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU).

Tilmelding for ledige

Er du ledig og vil deltage på AMU-kursus, skal du være opmærksom på følgende:

Ledige med ret til 6 ugers jobrettet uddannelse

Hvis du er ledig og har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse, kan du tilmelde dig via skolens kursusmodul, hvorefter tilmeldingsblanket AR237 bliver udfyldt af skolen og sendt hjem til dig til godkendelse af din A-kasse/jobcenteret. Du er IKKE optaget på kurset, før vi har modtaget tilmel­dingsblanket med godkendelse fra din A-kasse/jobcenter.

Ledige uden ret til 6 ugers jobrettet uddannelse

Hvis du er ledig, men IKKE har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse, skal du henvende dig hos jobcentret i kommunen og have deres accept af, at du må deltage på kurset. Kommunen/Jobcenteret skal dernæst sende købsaftale/betalingstilsagn på kurset til skolen. Du er ikke optaget på kurset, før vi har modtaget accept fra kommunen/Jobcenteret.

Tilmelding for enkeltpersoner, ansatte, virksomheder og selvstændige

Alle ansatte, virksomheder og selvstændige tilmelder sig kurser via: 

 www.efteruddannelse.dk - søg på kviknummer, kursusnavn eller Roskilde Tekniske Skole og tilmeld dig herefter kurset

 skolens kursusmodul

Hvis du er i arbejde og selv betaler for kurset, kan du tilmelde dig som privatperson, men vær opmærksom på, at man ikke kan få VEU-godtgørelse.

Hvis ikke andet er nævnt optages kursister i tilmeldingsrækkefølgen.

Ikke bosat i Danmark?

Såfremt man ikke er bosat i Danmark men er beskæftiget i Danmark, skal der udfyldes en erklæring om reel beskæftigelse for det pågældende ansættelsesforhold. Denne ligger på www.efteruddannelse.dk og skal udfyldes ved tilmelding.

Såfremt erklæring ikke er udfyldt ved tilmeldingen, kan den hentes her og udfyldes og sendes til skolen, inden kurset starter:

 Erklæring for ansat uden fast bopæl i Danmark

Deltagerbetaling og kursuspris

Kursister i job - med kort uddannelse

For beskæftigede med en kort uddannelse er der en deltagerbetaling, der er fastsat af UVM. Beløbet for 2017 ligger på kr. 108,00-184,00 pr. dag (540,00-920,00 pr. kursusuge) afhængig af kursustype.

På nogle af kurserne tilbydes forplejning mod betaling. Dette fremgår under beskrivelsen af det enkelte kursus.

Kursister i job - med videregående uddannelse

Alle med en videregående uddannelse betale fuld taxameterpris. Staten yder ikke tilskud til beskæftigede med en videregående uddannelse, medmindre uddannelsen ikke er brugt de sidste 5 år, hvor det så er det almindelig deltagerbetaling.

Kursister der er ledige

For ledige gælder særlige regler for deltagerbetaling.

Indkvartering og forplejning

Hvis kursisten har mere end 120 km i samlet transport tur/retur til Roskilde Tekniske skole, kan der ydes et tilskud på i alt kr. 500,-pr. dag for indkvartering og forplejning i henhold til gældende regler.

VEU-godtgørelse samt uddannelsesydelse til ledige

Hvad er VEU?

VEU-godtgørelse er en godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med deltagelse i erhvervsrettet efteruddannelse, f.eks. AMU-kurser.

Ydelsen udgør for 2017 kr. 679,20 pr. dag.

Her søger du

Virksomheder og selvstændige søger om VEU-godtgørelse digitalt for deres ansatte på:

 www.efteruddannelse.dk 

Hjemmesiden kræver NemID, hvilket kan bestilles her, hvis virksomheden ikke har et i forvejen.

  www.nemid.nu 

 www.virk.dk

Kursister der er berettigede til VEU-godtgørelse

 • Beskæftigede lønmodtagere
 • Selvstændige erhvervsdrivende
 • Personer med videregående uddannelse de ikke har brugt de sidste 5 år

Kursister der ikke er berettigede til VEU-godtgørelse

 • Personer i skånejob med løntilskud
 • Personer under uddannelse eller i praktik
 • Kontanthjælpsmodtagere/Under revalidering
 • Personer med en videregående uddannelse, der har været beskæftiget med denne indenfor de sidste 5 år

Få mere at vide

Hvis du er i tvivl, om du har ret til VEU-godtgørelse, så kontakt din A-kasse eller en vejleder på Roskilde Tekniske Skole, eller se mere på:

 www.veug.dk 

Befordringsgodtgørelse

Hvis du har ret til VEU-godtgørelse, kan du få befordringsgodtgørelse, såfremt den daglige transport (tur/retur) er mere end 24 km.

Indkaldelse og aflysning af kurser

Når vi har registreret din tilmelding, vil du ca. 10 dage, før kursusstart modtage et indkaldelsesbrev via e-mail eller e-boks.

Ved aflysning bliver der givet besked, så hurtigt det er muligt.

Udeblivelsesgebyr

 • Ved udeblivelse fra kursus op til 37 timers varighed betales kr. 2.500
 • Ved framelding af kursus op til 37 timers varighed senere end en uge før kursusstart betales kr. 1.500
 • Ved udeblivelse fra kursus over 37 timers varighed betales kr. 3.500
 • Ved framelding af kursus over 37 timers varighed betales kr. 2.500

Hjælpemidler til kurser

Deltagere med brug for personlig assistance kan søge om hjælp efter reglerne for kompensation til handicappede i erhverv.

Udbudsgodkendelser

Roskilde Tekniske Skole er godkendt til at gennemføre kurser inden for følgende fælles kompetencebeskrivelser (FKB): 

2203 Udvikling og produktion til digitale medier
2209 Bygge- og anlægsopgaver i lettere materialer
2269 Drift af gartneri, havecenter og planteskole
2641 Husdyrproduktion i landbruget
2642 Pasning af zoodyr, hobbydyr og fisk
2666 Etablering og pleje af grønne områder og anlæg
2769 Individuel kompetencevurdering i AMU
2792 Produktion af trykt og digital kommunikation

Udbudspolitik

Roskilde Tekniske Skole har en udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE)

 Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE)

Udlagt undervisning

Roskilde Tekniske Skole gennemfører kursusforløb i samarbejde med andre skoler og private udbydere.

Afholdelse af kurser, hvor Roskilde Tekniske Skole er godkendt skole, og kurser afholdes af anden udbyder:

 Udlånte uddannelser 

Afholdelse af kurser, hvor anden udbyder er godkendt, og undervisning er udlagt til Roskilde Tekniske Skole:

 Lånte uddannelser 

 Oversigt over udlagt undervisning og udlicitering 2016
 Oversigt over udlagt undervisning og udlicitering 2015

 Kontrakter for udlagt undervisning og udlicitering - Roskilde Tekniske Skole

Kvalitet

Kvalitet af undervisning og andre indsatser udvikles løbende i samspil mellem skolens medarbejdere, elever og samarbejdspartnere. Skolen gennemfører løbende målinger af elevers og kursisters trivsel samt tilfredshed med og udbytte af undervisningen, ligesom der gennemføres målinger af virksomheders tilfredshed med elevernes niveau og samarbejde med skolen.

 Kvalitet på Roskilde Tekniske Skole

 Målinger - bl.a. AMU-tilfredshed (kursister og virksomheder)

 Nøgletal - bl.a. beståelsesprocenter og fuldførelsesprocenter

 Evaluering - bl.a. evaluering og spørgeramme

ROSKILDE TEKNISKE SKOLE

 Til forsiden

 

Roskilde Tekniske Skole
Postboks 132, Pulsen 10
4000 Roskilde

 46 300 400
 Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
 Fredag kl. 8.00-14.00

 rts@rts.dk
 Find medarbejder

CVR-nr. 44053128
EAN-nr. 5798000556874