• Husk ansøgningsfrist 1. marts - start på HTX Roskilde
 • Husk ansøgningsfrist 1. marts - start på HTX Roskilde
 • Husk ansøgningsfrist 1. marts - start på HTX Roskilde
 • Husk ansøgningsfrist 1. marts - start på HTX Roskilde
 • Husk ansøgningsfrist 1. marts - start på HTX Roskilde
 • Husk ansøgningsfrist 1. marts - start på HTX Roskilde

  Matematik A

  Matematik indgår i flere og flere sammenhænge i vores samfund. Således er det blevet mere og mere almindeligt og nødvendigt at opstille store matematiske modeller, når sammenhængene og udviklingen af komplicerede samfundsmæssige problemstillinger skal analyseres. Det gælder både, når der skal bygges nye broer og når såvel klimaforandringer, vejret og nationaløkonomien skal simuleres.

   

  Matematik A bygger videre på matematik B, afsluttes efter 3. år og har et omfang på 5 lektioner om ugen.

  Matematik A giver dig studiekompetence på det højeste gymnasiale niveau og opfylder dermed de matematiske adgangskrav til alle naturvidenskabelige studier på universitets-niveau.

  Matematik A indgår som et obligatorisk 3-årigt fag i flere studieretninger, - for eksempel Matematik, fysik, filosofi, - Matematik / IT, og Matematik, bioteknologi, - men kan også vælges som valgfag af elever fra andre studieretninger, som en 1-årig overbygning på matematik B.

  Formål

  Målet med faget er dels at give dig indsigt i områder indenfor matematikken, som gør dig i stand til at analysere og vurdere problemstillinger med matematikindhold fra hverdagen, på jobbet og i et senere studieforløb, dels at give dig nogle metodiske værktøjer til brug ved strukturering af problemstillinger, at udvikle din logiske tænkning, skærpe dit matematiske begrebsapparat og øve dig i abstrakt tænkning.

  Indhold 

  På A-niveauet skal der, udover B-niveau stoffet, arbejdes med følgende matematiske områder:

  • Vektorer i rummet
  • Videregående differentialregning (herunder eksponential- og logaritmefunktioner)
  • Videregående integralregning, herunder beregning af volumen på rumlige figurer
  • Vektorfunktioner, herunder beregning af fart på bevægelser
  • Differentialligninger (blandt andet i forbindelse med opstilling af matematiske modeller)

  Herudover er ca. 20 % supplerende stof, som bygger videre på ovenstående og blandt andet styrker dit arbejde med problemløsning i teknikfaget.

  Det kunne for eksempel være nogle af følgende emneområder:

  • komplekse tal (eksempelvis i relation til el-teknik)
  • numeriske metoder
  • statistik og sandsynlighedsregning

  Arbejdsform 

  Faget tager udgangspunkt i praktiske problemstillinger, og der arbejdes blandt andet problemorienteret og tværfagligt med løbende inddragelse af IT-værktøjer.

  Der vil blive lagt mere vægt på bevisførelse, korrekt matematisk begrebs- og symbolanvendelse og selvstændighed end på B-niveauet

  Der afleveres både hjemmeopgaver og projektrapporter.

  Eksempler på projekter: 

  • Design af og beregning på rumlige figurer
  • Opstilling af modeller til beregning af vandgennemstrømningen i en beholder (differentialligninger)
  • Opstilling af matematiske udtryk til beskrivelse af en karrusels bevægelse

  Eksamen 

  Den skriftlige eksamen er på 5 timer og tager udgangspunkt i materiale, som eleven har haft 2 døgn til at arbejde med.

  Den mundtlige eksamen varer 30 minutter og inddrager blandt andet en af de obligatoriske projektrapporter.

  Udskriv

  ROSKILDE TEKNISKE SKOLE

   Til forsiden

   

  Roskilde Tekniske Skole
  (postadresse og administration)
  Postboks 132, Pulsen 10
  4000 Roskilde

   46 300 400
   Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
   Fredag kl. 8.00-14.00

   rts@rts.dk
   Find medarbejder

  CVR-nr. 44053128
  EAN-nr. 5798000556874