• Uddannelsesmesse - Fremtid med muligheder onsdag den 14. november kl. 15-19 på Pulsen 4 i Roskilde - hør om erhvervsuddannelser (eud), eux - erhvervsfaglig studentereksamen og htx på HTX Roskilde
  • Uddannelsesmesse - Fremtid med muligheder onsdag den 14. november kl. 15-19 på Pulsen 4 i Roskilde - hør om erhvervsuddannelser (eud), eux - erhvervsfaglig studentereksamen og htx på HTX Roskilde

Kemi A

Kemi A består af 173 lektioner på 3. år. (5 timer ugentlig). For at kunne vælge dette niveau skal du have haft Kemi B.

 

Formål

Målet er at give dig en sammenhængende forståelse af centrale kemiske begreber og lovmæssigheder. Du skal blive i stand til selv at planlægge, gennemføre og vurdere eksperimentelt arbejde og problemløsning. Undervisningen går i dybden, da den sigter på videregående naturvidenskabelige og tekniske uddannelser.

Indhold

Af stofområder, der gennemgås mere intenst end i kemi B kan nævnes organisk kemi, syre-base-kemi samt kemiske ligevægte. Dog vil der komme nye emner til såsom:

- miljøkemi
- reaktionskinetik
- elektrokemi
- termodynamik

Arbejdsform

Du skal arbejde meget selvstændigt og der er stor fokus på eksperimenter og avanceret udstyr. Der vil blive arbejdet emneorienteret, hvor du skal konkludere og tage stilling på egen hånd. Der vil gennem undervisningen være laboratoriearbejde sideløbende med den teoretiske del. Undervisningen bliver tværfaglig med inddragelse af andre HTX-fag, f.eks. teknikfaget proces, levnedsmiddel og sundhed og biologi B. Da du skal til skriftlig eksamen vil en del af undervisningen også være opgaveløsning.

Eksamen

Den skriftlige prøve er på 4 timer. Alle hjælpemidler må bruges, herunder informationsteknologiske hjælpemidler og lommeregner. Prøven kan indeholde opgaver fra hele pensumet. Den mundtlige prøve varer ca. 30 minutter. Du har ca. 30 minutters forberedelsestid, hvor alt skriftligt materiale, lommeregner og nødvendigt udstyr må benyttes. Spørgsmålene tager udgangspunkt i de skriftlige arbejder fra undervisningen. Derefter er der 30 minutters prøve, hvor du skal fremlægge selvstændigt samt besvare uddybende og supplerende spørgsmål. Under prøven må der kun bruges noter fra forberedelsestiden og nødvendigt udstyr.

 

Udskriv

ROSKILDE TEKNISKE SKOLE

 Til forsiden

 

Roskilde Tekniske Skole
(postadresse og administration)
Postboks 132, Pulsen 10
4000 Roskilde

 46 300 400
 Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
 Fredag kl. 8.00-14.00
Bemærk, fredag 5/10 kl. 8.00-12.00

 rts@rts.dk
 Find medarbejder

CVR-nr. 44053128
EAN-nr. 5798000556874