• Uddannelsesmesse - Fremtid med muligheder onsdag den 14. november kl. 15-19 på Pulsen 4 i Roskilde - hør om erhvervsuddannelser (eud), eux - erhvervsfaglig studentereksamen og htx på HTX Roskilde
  • Uddannelsesmesse - Fremtid med muligheder onsdag den 14. november kl. 15-19 på Pulsen 4 i Roskilde - hør om erhvervsuddannelser (eud), eux - erhvervsfaglig studentereksamen og htx på HTX Roskilde

Engelsk A

Engelsk A som valgfag består af 125 lektioner på 3. år.

Engelsk A bygger ovenpå engelsk B, der er et 2-årigt obligatorisk fag.

 

Formål

Engelsk er et færdighedsfag, et kulturfag og et vidensfag, der beskæftiger sig med de engelsksprogede områder og den globaliserede verden. Der arbejdes med det engelske sprog som kommunikationsmiddel og som middel til forståelse og formidling af kultur- og samfundsforhold og tekniske, teknologiske og naturvidenskabelige forhold. Faget omfatter desuden arbejdet med tekstanalyse og tekstperspektivering og en almen sproglig dimension.

Indhold

I engelsktimerne skal du beskæftige dig med:

  • tekster med teknologihistorisk og etisk naturvidenskabeligt indhold
  • grundlæggende teknisk, teknologisk og naturvidenskabelig terminologi
  • væsentlige engelsksprogede tekster inden for de litterære hovedgenrer
  • almene og teknologi-relaterede kommunikationsformer
  • centrale tekster, der tilsammen giver et portræt af Storbritannien og USA, omfattende historiske, kulturelle, samfundsmæssige og teknologiske forhold
  • en systematisk engelsk grammatik, der kombinerer teori, sprogforståelse, sprogiagttagelse og praktisk anvendelse

Arbejdsform

Undervisningen i engelsk A er fordelt på 3-5 emner.

Undervisningen varierer mellem klasseundervisning, gruppearbejde, pararbejde og projektorienteret undervisning. IT anvendes hvor det er relevant fx i forbindelse med informationssøgning og det skriftlige arbejde.

I undervisningen indgår et selvvalgt emne, hvortil der skal udarbejdes en synopsis og et præsentationsmateriale, der skal præsenteres ved den mundtlige eksamen.

Eksamen

Faget afsluttes med en centralt stillet skriftlig prøve som varer 5 timer:

  • 1 time bruges til en prøve, hvor faglige hjælpemidler og computer ikke er tilladt
  • 4 timer anvendes til en prøve, hvor alle skriftlige og elektroniske hjælpemidler er tilladt - det er ikke tilladt at bruge internettet

Den mundtlige prøve sker efter lodtrækning. Du skal vælge et emne, og til dette emne skal du udarbejde en synopsis og et præsentationsmateriale.

Den mundtlige eksamen består desuden af en samtale om et 3-5 siders ukendt tekst.

Eksaminationstiden er 30 minutter med 30 minutters forberedelsestid.

Udskriv

ROSKILDE TEKNISKE SKOLE

 Til forsiden

 

Roskilde Tekniske Skole
(postadresse og administration)
Postboks 132, Pulsen 10
4000 Roskilde

 46 300 400
 Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
 Fredag kl. 8.00-14.00
Bemærk, fredag 5/10 kl. 8.00-12.00

 rts@rts.dk
 Find medarbejder

CVR-nr. 44053128
EAN-nr. 5798000556874