• Uddannelsesmesse - Fremtid med muligheder onsdag den 14. november kl. 15-19 på Pulsen 4 i Roskilde - hør om erhvervsuddannelser (eud), eux - erhvervsfaglig studentereksamen og htx på HTX Roskilde
 • Uddannelsesmesse - Fremtid med muligheder onsdag den 14. november kl. 15-19 på Pulsen 4 i Roskilde - hør om erhvervsuddannelser (eud), eux - erhvervsfaglig studentereksamen og htx på HTX Roskilde

Samfundsfag B

I Samfundsfag B bygger du videre på din basisviden fra samfundsfag C. Perspektivet er i højere grad internationalt, og der graves dybere i forhold til de forskellige emner og problemstillinger.

 

Følgende er eksempler på problemstillinger, der arbejdes med i samfundsfag B:

 • Var det rigtigt eller forkert at beslutte, at Danmark skulle gå med i krigene i Irak og Afghanistan? Hvad siger den internationale politik om dette?
 • Verden bliver mindre og mindre – vi lever i en globaliseret verden. Men hvad er dette ’globalisering’ for noget, og er det godt eller dårligt? Og hvad skal vi lave i Danmark, når flere og flere arbejdspladser flyttes til udlandet? Hvordan skal vi uddanne os - og til hvad?
 • Forurening overskrider alle grænser, klimaet ændres omkring os, hvad skal vi gøre? Vi undersøger de bagvedliggende årsager til fælles aftaler. Vi undersøger, hvad vi kan gøre, og herunder diskuterer vi bæredygtig teknologi bl.a. cradle-to-cradle-princippet. Vi diskuterer, om der kan laves internationale aftaler, så vi får et bedre, og bæredygtigt miljø, lokalt og globalt.

Formål

 • Målet med undervisningen er at give dig bedre indsigt i økonomiske, politiske og teknologiske forhold - også i et internationalt perspektiv. Du skal blive bedre til at:
  forstå og vurdere hvad der sker i samfundet (Danmark og internationalt)
 • vurdere dine egne handlemuligheder
 • forbedre din evne og baggrund for at deltage i samfundsfaglige diskussioner
 • øge din forståelse af de drivkræfter i samfundet, der ligger bag den teknologiske udvikling

Indhold

Faget beskæftiger sig med danske og internationale samfundsforhold samt samspillet mellem teknologisk udvikling og samfundsudvikling. Følgende områder er centrale:

 • sociologi
 • økonomi
 • politik

Arbejdsform

Undervisningen tager udgangspunkt i aktuelle samfundsmæssige problemstillinger. Du lærer at bruge teorier til at forstå og forklare samfundsmæssige sammenhænge. Du kommer til at undersøge forskellige samfundsmæssige problemstillinger. Du kommer til at skrive synopser, skrive opgaver og holde mundtlige oplæg. En mindre del af arbejdet vil være i samarbejde med andre fag. Vi forsøger at lave faglige ekskursioner ud af huset, f.eks. til Folketinget eller Nationalbanken.

Eksamen

Der er mundtlig eksamen i faget og eksamenen tager udgangspunkt i nogle af emnerne fra undervisningen. Du skal udarbejde en synopsis inden den mundtlige del af eksamenen.

Udskriv

ROSKILDE TEKNISKE SKOLE

 Til forsiden

 

Roskilde Tekniske Skole
(postadresse og administration)
Postboks 132, Pulsen 10
4000 Roskilde

 46 300 400
 Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
 Fredag kl. 8.00-14.00
Bemærk, fredag 5/10 kl. 8.00-12.00

 rts@rts.dk
 Find medarbejder

CVR-nr. 44053128
EAN-nr. 5798000556874