• Brænder du for et studie med digitalt design? Tag en teknisk studentereksamen på HTX Roskilde - tilmeld dig nu
 • Brænder du for et studie med design? Tag en htx-uddannelse på HTX Roskilde - tilmeld dig nu
 • Brænder du for et studie med digitalt design? Tag en teknisk studentereksamen på HTX Roskilde - tilmeld dig nu
 • Brænder du for et studie med digitalt design? Tag en htx-uddannelse på HTX Roskilde - tilmeld dig nu

  Idéhistorie B

   

  Formål

  • lære om centrale idéer, der har præget den vesteuropæiske kulturhistorie
  • lære om hvordan man gennem tiderne har tænkt om verdensbilleder, samfundets indretning, menneskets forhold til naturen og til det guddommelige osv.
  • reflektere over de vesteuropæiske idéer og hvordan de kommer til udtryk i de forskellige fag og problemstillinger du møder i din skoletid

  Indhold

  Idéernes udvikling og konflikter i følgende perioder:

  • Oldtiden
  • Middelalder og renæssance
  • Den naturvidenskabelige gennembrudsperiode
  • Oplysningstiden og den industrielle revolution
  • Det 19. århundrede og industrisamfundet [frem til mellemkrigstiden]
  • Strømninger og tendenser i det moderne samfund

  Arbejdsform

  Vi arbejder med problemstillinger inden for disse områder:

  • videnskab og erkendelse
  • kunst
  • politiske ideologier
  • etik og eksistens
  • religion og rationalitet

  Undervisningen er bygget omkring et antal projektlignende temaer, hvor vi arbejder dels med korte primærkilder dels med længere sekundærkilder, som udlægger og formidler de problemstillinger der er relevante i de forskellige perioder.

  Der suppleres med film, billeder og lyd.

  Til hvert tema hører et skriftligt produkt, f.eks. en rapport, en præsentation eller andet.

  Eksamen

  Mundtlig eksamen, som foregår på baggrund af en synopsis, som du udarbejder som besvarelse af en opgave der stilles af dine lærere. Synopsen kan udarbejdes i grupper på op til tre medlemmer, og du udarbejder den i god tid inden eksamen.

  Du har 30 minutters forberedelse og eksamenstiden er 30 minutter.

  Udskriv

  ROSKILDE TEKNISKE SKOLE

   Til forsiden

   

  Roskilde Tekniske Skole
  (postadresse og administration)
  Postboks 132, Pulsen 10
  4000 Roskilde

   46 300 400
   Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
   Fredag kl. 8.00-14.00

   rts@rts.dk
   Find medarbejder

  CVR-nr. 44053128
  EAN-nr. 5798000556874