• Uddannelsesmesse - Fremtid med muligheder onsdag den 14. november kl. 15-19 på Pulsen 4 i Roskilde - hør om erhvervsuddannelser (eud), eux - erhvervsfaglig studentereksamen og htx på HTX Roskilde
 • Uddannelsesmesse - Fremtid med muligheder onsdag den 14. november kl. 15-19 på Pulsen 4 i Roskilde - hør om erhvervsuddannelser (eud), eux - erhvervsfaglig studentereksamen og htx på HTX Roskilde

Idéhistorie B

 

Formål

 • lære om centrale idéer, der har præget den vesteuropæiske kulturhistorie
 • lære om hvordan man gennem tiderne har tænkt om verdensbilleder, samfundets indretning, menneskets forhold til naturen og til det guddommelige osv.
 • reflektere over de vesteuropæiske idéer og hvordan de kommer til udtryk i de forskellige fag og problemstillinger du møder i din skoletid

Indhold

Idéernes udvikling og konflikter i følgende perioder:

 • Oldtiden
 • Middelalder og renæssance
 • Den naturvidenskabelige gennembrudsperiode
 • Oplysningstiden og den industrielle revolution
 • Det 19. århundrede og industrisamfundet [frem til mellemkrigstiden]
 • Strømninger og tendenser i det moderne samfund

Arbejdsform

Vi arbejder med problemstillinger inden for disse områder:

 • videnskab og erkendelse
 • kunst
 • politiske ideologier
 • etik og eksistens
 • religion og rationalitet

Undervisningen er bygget omkring et antal projektlignende temaer, hvor vi arbejder dels med korte primærkilder dels med længere sekundærkilder, som udlægger og formidler de problemstillinger der er relevante i de forskellige perioder.

Der suppleres med film, billeder og lyd.

Til hvert tema hører et skriftligt produkt, f.eks. en rapport, en præsentation eller andet.

Eksamen

Mundtlig eksamen, som foregår på baggrund af en synopsis, som du udarbejder som besvarelse af en opgave der stilles af dine lærere. Synopsen kan udarbejdes i grupper på op til tre medlemmer, og du udarbejder den i god tid inden eksamen.

Du har 30 minutters forberedelse og eksamenstiden er 30 minutter.

Udskriv

ROSKILDE TEKNISKE SKOLE

 Til forsiden

 

Roskilde Tekniske Skole
(postadresse og administration)
Postboks 132, Pulsen 10
4000 Roskilde

 46 300 400
 Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
 Fredag kl. 8.00-14.00
Bemærk, fredag 5/10 kl. 8.00-12.00

 rts@rts.dk
 Find medarbejder

CVR-nr. 44053128
EAN-nr. 5798000556874