• Brænder du for et studie med digitalt design? Tag en teknisk studentereksamen på HTX Roskilde - tilmeld dig nu
 • Brænder du for et studie med design? Tag en htx-uddannelse på HTX Roskilde - tilmeld dig nu
 • Brænder du for et studie med digitalt design? Tag en teknisk studentereksamen på HTX Roskilde - tilmeld dig nu
 • Brænder du for et studie med digitalt design? Tag en htx-uddannelse på HTX Roskilde - tilmeld dig nu

  Biologi C

  Biologi omhandler det levende og samspillet mellem det levende og omgivende miljø, herunder livsprocesser på alle niveauer (molekyle, celle, individ, økosystem, globale).

  Du skal tilegne dig grundlæggende biologisk viden og anvendelsen af denne viden indenfor områder som produktion, bioteknologi, miljø, medicin og sundhed.

  Biologi er et eksperimentelt fag, hvor feltundersøgelser og laboratoriearbejde er en væsentlig baggrund for forståelse af biologiske sammenhænge.

  Formål

  • gøre rede for eksempler på praktisk anvendelse af biologisk viden og biologiske processer
  • demonstrere viden om og formulere enkle biologiske problemstillinger 
  • opstille en enkel hypotese og forklare betydningen af kontrolforsøg
  • udføre forsøg, eksperimenter og undersøgelser i laboratorier, i værksteder og i felten under hensyntagen til almindelig laboratoriesikkerhed
  • opsamle og bearbejde resultater fra kvalitative og kvantitative forsøg og undersøgelser under vejledning
  • identificere og diskutere faktorer af biologisk betydning fra forsøgs- og undersøgelsesresultater under hensyntagen til fejlkilder og usikkerhed
  • dokumentere og præsentere forsøg og forsøgsresultater
  • uddrage og forklare biologisk teori fra litteratur og anvende denne i diskussion af forsøgs- og undersøgelsesresultater
  • gøre rede for eksempler på miljømæssige og bioetiske problemstillinger under inddragelse af relevant biologisk viden

  Indhold

  • cellens opbygning og udvalgte celleorganellers overordnede funktion, herunder den overordnede forskel på plante, dyre-, svampe- og bakterieceller 
  • et eksempel på bioteknologisk produktion
  • et udvalgt organsystems opbygning og funktion set i et sundhedsmæssigt perspektiv
  • et eksempel på anvendelse af biologisk viden i sygdomsforebyggelse og -behandling
  • grundlæggende energiomsætninger i celle, individ og økosystem og eksempler på samspil mellem arter
  • udvalgte organiske stoffer og deres biologiske betydning herunder DNA´s opbygning og funktion.
  • menneskets forplantning, herunder hormonregulering og seksuelt overførte sygdomme

  Herudover inddrages supplerende stof, som omfatter problemstillinger inden for sundhed, miljø, produktion og bioteknologi, som uddyber og perspektiverer det centrale stof.

  Arbejdsform

  Undervisningen er tilrettelagt som temaundervisning. Mindst et tema foregår i samarbejde med et eller flere andre fag.

  Undervisningsformerne er afvekslende og lægger vægt på at du er aktiv gennem dialog, undersøgelse, dokumentation og formidling. Praktiske eksperimenter og ekskursioner er integreret i undervisningen.

  Det eksperimentelle arbejde dokumenteres i journaler og rapporter.

  Eksamen

  • Efter 1.semester intern prøve i studieområde 1, hvor biologi indgår
  • Efter 2.semester mundtlig eksamen på baggrund af en opgave udarbejdet af eksaminator

  Udskriv

  ROSKILDE TEKNISKE SKOLE

   Til forsiden

   

  Roskilde Tekniske Skole
  (postadresse og administration)
  Postboks 132, Pulsen 10
  4000 Roskilde

   46 300 400
   Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
   Fredag kl. 8.00-14.00

   rts@rts.dk
   Find medarbejder

  CVR-nr. 44053128
  EAN-nr. 5798000556874