• Uddannelsesmesse - Fremtid med muligheder onsdag den 14. november kl. 15-19 på Pulsen 4 i Roskilde - hør om erhvervsuddannelser (eud), eux - erhvervsfaglig studentereksamen og htx på HTX Roskilde
 • Uddannelsesmesse - Fremtid med muligheder onsdag den 14. november kl. 15-19 på Pulsen 4 i Roskilde - hør om erhvervsuddannelser (eud), eux - erhvervsfaglig studentereksamen og htx på HTX Roskilde

Fysik B

Fysik B er obligatorisk og består af 190 timer fordelt over de første to år. Det svarer til 3-4 lektioner om ugen. Hvis du har valgt en studieretning med fysik B har du mulighed for at tilvælge fysik A på 3. år. Det forudsætter at der er elever nok til at oprette et hold.

Formål

På fysik B skal du arbejde med fysikken i din hverdag. Det betyder at du skal forstå naturen og de tekniske
ting du omgiver dig med v.h.a fysik. Du skal kunne bruge fysik til at følge med i debatten i samfundet og
kunne forholde dig kritisk til det du hører. Du skal kunne bruge fysik til at løse praktiske og teoretiske
problemer.

Indhold

 • naturvidenskabelige arbejdsmetoder og modelbegrebet
 • planlægning og gennemførelse af eksperimenter
 • begreber og love til beskrivelse og beregning af simple jævnstrømskredsløb
 • elektromotorisk kraft og polspænding
 • fremstilling af vekselstrøm med henblik på energiforsyning
 • brydningsloven og optiske brydningsfænomener
 • temperaturbegrebet, tilstandsformer, faseovergange, idealgasloven og gassers arbejde
 • energibegrebet, energiomsætning og sammenhængen mellem arbejde, energi og energibevarelse
 • tryk og opdrift
 • kræfter ved forskellige former for bevægelse i maks. 2 dimensioner
 • kinematikkens og dynamikkens grundlæggende love, Newtons love og energi og arbejde.

Dertil kommer ca. 20% valgfrit stof.

Arbejdsform

Undervisningen tager udgangspunkt i din hverdag og dine erfaringer. Den gennemføres fortrinsvis i tematiske projektorganiserede forløb. Der afsluttes med et selvstændigt projekt. En væsentlig del af projekterne vil involvere flere fag end fysik B.

Her er nogle eksempler på projekter i Fysik B:
- Byg en solfanger
- Beregn, konstruer og opsend en varmluftballon
- Dimensioner et elastikspring
- Mål sporafstanden på en CD
- Bestem temperaturen af glødetråden i en billygte

Eksamen

Eksamen er en mundtlig 30 minutters prøve på grundlag af dit selvstændige projekt og et eksperiment.

Eksperimentet er vælger du indenfor et tema fundet ved lodtrækning. Du udfører det i en lille gruppe i de i de 24 timer som går forud for selve eksamen.

Udskriv

ROSKILDE TEKNISKE SKOLE

 Til forsiden

 

Roskilde Tekniske Skole
(postadresse og administration)
Postboks 132, Pulsen 10
4000 Roskilde

 46 300 400
 Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
 Fredag kl. 8.00-14.00
Bemærk, fredag 5/10 kl. 8.00-12.00

 rts@rts.dk
 Find medarbejder

CVR-nr. 44053128
EAN-nr. 5798000556874