Mødepligt til undervisningen

Sådan gør du ved fravær og sygemelding

Din uddannelse er vigtig for dig og for samfundet. 

Derfor skal du lære så meget som muligt mens du er i gang med din uddannelse. Du lærer mest når du kommer og deltager aktivt – sammen med din klassekammerater - i undervisningen. Du er en vigtig holdkammerat og medspiller i dagligdagen på skolen. Så vi forventer at se dig hver dag.

Der er mødepligt til undervisning. Vi lægger vægt på, at du følger undervisningen og møder til tiden. Alle former for fravær fra undervisning bliver registreret og et for stort fravær kan medføre afbrydelse af din uddannelse

Sådan gør du 

Er du syg, skal du melde det på Elevplan/Lectio inden kl. 8.10 om morgenen. Det skal du gøre hver morgen i din sygdomsperiode. Kan du ikke komme på internettet, så kan du altid ringe til skolens på telefon 46 300 400 og give besked til receptionen i stedet for.

Er fraværet langvarigt, kan du blive bedt om at dokumentere det med en erklæring fra din læge. I disse tilfælde tager skolen stilling til, om du kan tilbydes supplerende undervisning

Er du i gang med en erhvervsuddannelse, og har du en uddannelsesaftale, skal du også melde fravær til din praktikvirksomhed. Dit fravær kan nemlig have økonomiske konsekvenser for din praktikvirksomhed. Stort fravær fra din arbejdsplads kan føre til, at virksomheden overvejer om ansættelsesforholdet skal fortsætte. Lovgrundlaget for skoledelen af en erhvervsuddannelse er opbygget efter det samme princip. Også derfor er der mødepligt til uddannelsen.

Er du i tvivl om, hvordan du skal forholde dig til sygdom og fravær?

Så spørg din kontaktlærer/klasselærer eller én af skolens vejledere. De kan også vejlede dig hvis du har nogle problemer der forhindrer dig i at følge undervisningen. 

 Vejledning, hjælp og støtte

Konsekvenser ved fravær - generelt

Hvis skolen mod forventning registrerer at du har et for højt fravær, modtager du en advarsel i form af et brev. Nedbringes dit fravær ikke modtager du andet brev, hvor du indkaldes til en samtale med din kontaktlærer/en leder og uddannelses- og erhvervsvejlederen. Til samtalen udarbejdes en handlingsplan for, hvordan du fuldfører dit uddannelsesforløb. Har du forsat et stigende fravær modtager du et tredje brev, hvor du udmeldes.

Udskriv

ROSKILDE TEKNISKE SKOLE

 Til forsiden

 

Roskilde Tekniske Skole
Postboks 132, Pulsen 10
4000 Roskilde

 46 300 400
 Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
 Fredag kl. 8.00-14.00

 rts@rts.dk
 Find medarbejder

CVR-nr. 44053128
EAN-nr. 5798000556874