• Start din uddannelse i oktober! Vælg mellem en lang række erhvervsuddannelser (eud) på Roskilde Tekniske Skole - send din ansøgning i dag!
  • Start din uddannelse i oktober! Vælg mellem en lang række erhvervsuddannelser (eud) på Roskilde Tekniske Skole - send din ansøgning i dag!

   Fravær

   Sådan gør du ved fravær og sygemelding

   For htx-elever

    Se elevhåndbog for HTX Roskilde

   For eud- og eux-elever

   Mødepligt til undervisningen

   Der er mødepligt til undervisningen, og vi ser frem til at møde dig hver dag i dit uddannelsesforløb.

   Hvis du bliver syg, skal du give din lærer besked på Elevplan. Dette skal ske, inden du skal møde klokken 8.00. Hvis du er forhindret i at bruge elevplan, kan du ringe til skolens omstilling på telefon 46 300 400.

   Alt fravær registreres og kan medføre advarsel og i værste fald udelukkelse fra undervisningen.

   Opfølgning på fravær

   Elever uden uddannelsesaftale

   Kontaktlæreren følger dit fravær og kontakter dig, hvis vi bliver bekymrede for, at du ikke kommer til undervisningen. Det vil altid være en individuel vurdering, der afgør, hvornår dit fravær har et omfang, som gør, at du ikke vurderes uddannelses-/studieaktiv eller ikke kan opfylde kompetencemålene. Kontaktlæreren tager initiativ til at kontakte dig og til at sende advarsler til dig. Hvis du er under 18 år, sendes brevet til forældre/værge.

   1. Bekymringssamtale (er du OK?), hvis vi efter et stykke tid bemærker et begyndende fravær.
   2. Vi sender 1. advarsel, hvor vi beder dig om at komme i skole.
   3. 2. advarsel: Du indkaldes til en samtale med din kontaktlærer, uddannelses- og erhvervsvejleder og eventuelt dine forældre/værge. På mødet udarbejdes en plan for hvordan du gennemfører din uddannelse.

   Hvis fraværet ikke stopper herefter, kan du blive udmeldt fra din uddannelse.

   Vær opmærksom på, at du kun må påbegynde en erhvervsuddannelse tre gange.

   Elever med uddannelsesaftale (inkl. skolepraktik)

   Det er vigtigt, at der er et tillidsfuldt forhold mellem elev, virksomhed og skole omkring dit fravær og årsager hertil. Derfor orienteres og inddrages praktikvirksomheden, når du har fravær. Dette gøres alle involverede bekendt med, fra starten af uddannelsen. Læreren kontakter virksomheden, enten telefonisk eller på mail.

   De Lokale UddannelsesUdvalg for uddannelserne har lavet aftaler, for hvordan skolen skal følge op på fravær:

   Praktikvirksomheden kontaktes straks ved fravær, enten telefonisk eller på mail.

   Hvis fraværet får et omfang, så det skønnes, at du skal tage hele eller dele af skoleopholdet om, inddrages din virksomhed. Det vil altid være en individuel vurdering, der afgør, hvornår en elev ikke kan opfylde kompetencemålene på et skoleophold, og derfor skal tage opholdet om.

    Fraværsregler - præsentation

   Udskriv

   ROSKILDE TEKNISKE SKOLE

    Til forsiden

    

   Roskilde Tekniske Skole
   Postboks 132, Pulsen 10
   4000 Roskilde

    46 300 400
    Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
    Fredag kl. 8.00-14.00

    rts@rts.dk
    Find medarbejder

   CVR-nr. 44053128
   EAN-nr. 5798000556874