• Start din uddannelse i oktober! Vælg mellem en lang række erhvervsuddannelser (eud) på Roskilde Tekniske Skole - send din ansøgning i dag!
  • Start din uddannelse i oktober! Vælg mellem en lang række erhvervsuddannelser (eud) på Roskilde Tekniske Skole - send din ansøgning i dag!

   Økonomi

   SU, elevløn, ungdomskort, deltagerbetaling, fonde, legater   SU - for studerende på htx

   Hvis du er fyldt 18 år, kan du søge om SU (Statens Uddannelsesstøtte). Indsend din ansøgning online, læs om regler og beregn, hvor meget du kan få i SU:

    www.su.dk 

   Venter du på besked om din SU?

   Husk at læse din digitale post:

    www.e-boks.dk 

    


   SU og elevløn - for erhvervsuddannelserne

   Under grundforløbet

   Har du en uddannelsesaftale med en virksomhed, inden du starter på Roskilde Tekniske Skole, får du løn under hele uddannelsesforløbet.

   Har du IKKE en uddannelsesaftale, og er du over 18 år, kan du søge om SU (Statens Uddannelsesstøtte). Indsend din ansøgning online, læs om regler og beregn, hvor meget du kan få i SU:

    www.su.dk 

   Under hovedforløbet

   Under hovedforløbet skal alle have en uddannelsesaftale og modtager derfor løn.

    

   Venter du på besked om din SU?

   Husk at læse din digitale post:

    www.e-boks.dk 


   Ungdomskort

   Et ungdomskort giver dig rabat på offentlig transport, når du er studerende. Du skal først godkendes til et ungdomskort og derefter bestille det. Ansøg og bestil samt læs om regler og se svar på ofte stillede spørgsmål:

    www.ungdomskort.dk

   Venter du på besked om ungdomskort?

   Husk at læse din digitale post:

    www.e-boks.dk 


   Deltagerbetaling

   Deltagerbetaling kan f.eks. være udgifter til undervisningsmidler, studieture, ekskursioner og lignende. Ved deltagerbetaling bliver der oplyst tydeligt om det og i god tid.

    Se reglerne i bekendtgørelse nr. 1711 af 20. december 2006


   Søg fonde og legater

   Uddannelsesfond i Roskilde: Karen og Olga Nybyes fond

   Betingelserne er:

   • Du skal være mellem 18 og 25 år?
   • Du skal være i gang med eller har fået din uddannelse i Roskilde eller på en uddannelsesinstitution i Roskildes opland?
   • Du skal være i gang med eller har taget en uddannelse på mindst fire år - teoretisk eller praktisk
   • Støtten gives i første række til hjælp til studierejser og lignende

    www.nybyesfond.dk

   Studie- og rejselegat: For landbrugsstuderende med tilknytning til Sjælland

   Betingelserne er bl.a.:

   • Du skal være mindst 18 år
   • Du skal kunne dokumentere mindst 3 mdr. landbrugsskoleuddannelse
   • Du skal kunne dokumentere mindst 1 års praktik indenfor landbrug
   • Du skal redegøre for udbyttet af rejsen eller studiet i form af en rapport
   • Støtten gives til unge landmænd til studier eller til rejser af længere varighed med henblik på videre uddannelse indenfor landbrug
   • Støtten gives fortrinsret for elever fra de østlige øer
   • Du skal fremsende dokumentation for rejseudgifter
   • For at behandle en ansøgning skal den være fremsendt inden studierejsens begyndelse

    Vedtægter for studie- og rejselegat for landbrugsstuderende med tilknytning til Sjælland

    Ansøgningsskema for studie- og rejselegat for landbrugsstuderende med tilknytning til Sjælland

   Udskriv

   ROSKILDE TEKNISKE SKOLE

    Til forsiden

    

   Roskilde Tekniske Skole
   Postboks 132, Pulsen 10
   4000 Roskilde

    46 300 400
    Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
    Fredag kl. 8.00-14.00

    rts@rts.dk
    Find medarbejder

   CVR-nr. 44053128
   EAN-nr. 5798000556874