Økonomi

SU, elevløn, ungdomskort, deltagerbetaling, fonde, legater


SU - for studerende på htx

Hvis du er fyldt 18 år, kan du søge om SU (Statens Uddannelsesstøtte). Indsend din ansøgning online, læs om regler og beregn, hvor meget du kan få i SU:

 www.su.dk 

 

SU og elevløn - for erhvervsuddannelserne

Under grundforløbet

Har du en uddannelsesaftale med en virksomhed, inden du starter på Roskilde Tekniske Skole, får du løn under hele uddannelsesforløbet.

Har du IKKE en uddannelsesaftale, og er du over 18 år, kan du søge om SU (Statens Uddannelsesstøtte). Indsend din ansøgning online, læs om regler og beregn, hvor meget du kan få i SU:

 www.su.dk 

Under hovedforløbet

Under hovedforløbet skal alle have en uddannelsesaftale og modtager derfor løn.

 


Ungdomskort

Et ungdomskort giver dig rabat på offentlig transport, når du er studerende. Du skal først godkendes til et ungdomskort og derefter bestille det. Ansøg og bestil samt læs om regler og se svar på ofte stillede spørgsmål:

 www.ungdomskort.dk

 

Deltagerbetaling

Deltagerbetaling kan f.eks. være udgifter til undervisningsmidler, studieture, ekskursioner og lignende. Ved deltagerbetaling bliver der oplyst tydeligt om det og i god tid.

 Se reglerne i bekendtgørelse nr. 1711 af 20. december 2006

 


Søg fonde og legater

Uddannelsesfond i Roskilde

Karen og Olga Nybyes fond

Betingelserne er:

 • Du skal være mellem 18 og 25 år?
 • Du skal være i gang med eller har fået din uddannelse i Roskilde eller på en uddannelsesinstitution i Roskildes opland?
 • Du skal være i gang med eller har taget en uddannelse på mindst fire år - teoretisk eller praktisk
 • Støtten gives i første række til hjælp til studierejser og lignende

 www.nybyesfond.dk

 

Studie- og rejselegat

For landbrugsstuderende med tilknytning til Sjælland

Betingelserne er bl.a.:

 • Du skal være mindst 18 år
 • Du skal kunne dokumentere mindst 3 mdr. landbrugsskoleuddannelse
 • Du skal kunne dokumentere mindst 1 års praktik indenfor landbrug
 • Du skal redegøre for udbyttet af rejsen eller studiet i form af en rapport
 • Støtten gives til unge landmænd til studier eller til rejser af længere varighed med henblik på videre uddannelse indenfor landbrug
 • Støtten gives fortrinsret for elever fra de østlige øer
 • Du skal fremsende dokumentation for rejseudgifter
 • For at behandle en ansøgning skal den være fremsendt inden studierejsens begyndelse

 Vedtægter for studie- og rejselegat for landbrugsstuderende med tilknytning til Sjælland

 Ansøgningsskema for studie- og rejselegat for landbrugsstuderende med tilknytning til Sjælland

Udskriv

ROSKILDE TEKNISKE SKOLE

 Til forsiden

 

Roskilde Tekniske Skole
Postboks 132, Pulsen 10
4000 Roskilde

 46 300 400
 Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
 Fredag kl. 8.00-14.00

 rts@rts.dk
 Find medarbejder

CVR-nr. 44053128
EAN-nr. 5798000556874