• Start din uddannelse i oktober! Vælg mellem en lang række erhvervsuddannelser (eud) på Roskilde Tekniske Skole - send din ansøgning i dag!
  • Start din uddannelse i oktober! Vælg mellem en lang række erhvervsuddannelser (eud) på Roskilde Tekniske Skole - send din ansøgning i dag!

   Elevråd

   Elevdemokrati 

   Elevdemokrati

   Roskilde Tekniske Skole er optaget af elevdemokrati og samarbejde med eleverne om hverdagen og skolens udvikling.


   Teknisk gymnasium - HTX Roskilde

   Der er tre faste elevudvalg på gymnasiet:

   • elevrådet (arbejdsmiljøudvalget)
   • fredagscaféudvalget 
   • festudvalget

   Elevrådet består typisk af en repræsentant og en suppleant fra hver klasse. På skolen er der en elevrådsstøttelærer, som ”elevrødderne” kan trække på, og som støtter op omkring elevrådets arbejde. I studiekompetencetimerne er der bl.a. mulighed for at drøfte arbejdsmiljøet.

   Vil du være med i elevråd eller udvalg?

   Fredagscafé- og festudvalget består af frivillige, så find formanden for udvalgene, hvis du får lyst til at være med.


   Erhvervsuddannelserne (eud/eux)

   Roskilde Tekniske Skole har både lokale elevråd og et fælleselevråd, som har repræsentanter i skolens bestyrelse.

   Fælleselevråd

   Roskilde Tekniske Skole har et fælles elevråd med elevrødder fra alle skolens uddannelsesafdelinger.

   Fælleselevrådet mødes to gange årligt og drøfter fælles tiltag for alle skolens elever, samt mulige temaer hvor eleverne kan få indflydelse på deres hverdag på skolen. Kvalitetschefen er ansvarlig for de fælles elevrådsmøder og alle de lokale elevrådsstøttelærere deltager også, så det videre arbejde forankres lokalt.

   Fælleselevrådet udpeger to repræsentanter til skolens bestyrelse samt to suppleanter.

   Lokale elevråd

   På alle uddannelsesafdelinger er der lokale elevråd. Elevrådsrepræsentanterne vælges i august måned, og det tilstræbes, at alle grundforløbshold har 2 repræsentanter i det lokale elevråd.

   Det lokale elevråd inddrages i temaer og beslutninger vedrørende de lokale forhold på adressen og i uddannelsernes udvikling. Den lokale ledelse udpeger områder, hvor elevrådet har indflydelse.

   Elevrådsstøttelærere

   Hver afdeling har én eller flere elevrådsstøttelærere, som er ansvarlige for udpegningen af elevrødder fra grundforløbsklasserne. Skolen forsøger også at få repræsentanter, der går på hovedforløbene.

   Elevrådsstøttelærerne indkalder og dokumenterer elevrådsmøder efter behov - dog minimum fire gange årligt.

   Elevrådsstøttelærerne deltager i to årlige fællesmøder for gruppen, indkaldt af kvalitetschefen.

   Vil du være med i elevrådet?

   Kontakt din lokale elevrådsstøttelærer.

   Udskriv

   ROSKILDE TEKNISKE SKOLE

    Til forsiden

    

   Roskilde Tekniske Skole
   Postboks 132, Pulsen 10
   4000 Roskilde

    46 300 400
    Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
    Fredag kl. 8.00-14.00

    rts@rts.dk
    Find medarbejder

   CVR-nr. 44053128
   EAN-nr. 5798000556874